Blijf op de hoogte

Ook op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante vakinhoudelijke en -didactische ontwikkelingen? Meld je aan voor onze mailing list!

Rinnooy Kan ziet kansen voor de VO-HO netwerken

Uitgelicht

NIEUWE BELEIDSAGENDA BÈTAPARTNERS

Bètapartners heeft een nieuwe beleidsagenda voor de periode
2017-2022. De hoofddoelstelling blijft het toerusten van leerlingen
voor het maken van een bewuste bètakeuze.

Bètapartners Academie is het activiteitenplatform van de Bètapartners. Hier brengen de VU en UvA hun bèta-onderwijsaanbod samen voor havo- en vwo-leerlingen én hun docenten. Er zijn klassikale en individuele activiteiten. Daarnaast biedt de Bètapartners Academie volop professionaliseringsmogelijkheden voor docenten en de gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Bètapartners Netwerk is het netwerk van de twee hoger onderwijs instellingen VU en UvA en ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam.
Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren.