Afgelaste activiteiten i.v.m. situatie coronavirus. Lees meer...

Bètapartners Academie is het activiteitenplatform van de Bètapartners. Hier brengen de VU en UvA hun bèta-onderwijsaanbod samen voor havo- en vwo-leerlingen én hun docenten. Er zijn klassikale en individuele activiteiten. Daarnaast biedt de Bètapartners Academie volop professionaliseringsmogelijkheden voor docenten en de gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Bètapartners Netwerk is het netwerk van de twee hoger onderwijs instellingen VU en UvA en ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam.
Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren.