Aan de slag voor de klas

Het tekort aan leraren in de bètavakken is groot. Tegelijkertijd geven veel mensen aan een overstap vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs te overwegen. Het is voor deze mensen vaak moeilijk om een geschikt traject voor deze overtap te vinden. Daarom biedt de Universiteit van Amsterdam sinds dit studiejaar een programma speciaal voor zij-instromers in het onderwijs aan.

Aan de Slag voor de Klas is een innovatieve variant van de lerarenopleiding in de bètarichting voor mensen die de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs willen maken. Een op maat gemaakt programma dat bestaat uit een combinatie van uitdagend onderwijs door docenten van de lerarenopleiding en goede begeleiding op school, dat je naast je bestaande baan kunt volgen. Daarbij sluiten we steeds aan bij de kennis en ervaring van de deelnemers en zetten we in op meer leraren met relevante ervaring uit de praktijk. In november, december en januari zijn er op de UvA voorlichtingsbijeenkomsten voor dit programma. Meer informatie, waaronder de data van de bijeenkomsten, is te vinden op deze website.

28-okt-2019