Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

Found 259 Results
Page 1 of 26

Science lab: Ontwerp en synthese van pijnstillers


In het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen nemen ontwerp en synthese een belangrijke plaats in. Tijdens het science lab ‘Ontwerp en synthese van pijnstillers’ maken scholieren aan de hand van twee practica kennis met deze disciplines.

13 februari 2015


Zonne-energie


Het zwembad Aquarius staat in de gemeente Tienhuizen. Toen het zwembad in 1963 gebouwd werd speelde de energiekosten en het milieu nog niet zo’n belangrijke rol. Inmiddels is dat veranderd: de energie die nodig is voor het zwembad is de grootste kostenpost geworden en bijna iedereen is bezorgd om het milieu. Jij werkt voor milieuadviesbureau ThinkGreen. Het gemeentebestuur heeft dit bureau de opdracht gegeven te onderzoeken op welke manier zonne-energie het beste ingezet kan worden bij de geplande renovatie. Het gemeentebestuur wil in de toekomst zoveel mogelijk gebruik gaan maken van zonne-energie.

24 februari 2015


Simulatie opdracht cirkelbeweging


Ontwikkeld door Loran de Vries. Bij deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de simulatie 'Lieverheersbeestje draaien' van PhET (http://phet.colorado.edu/nl/simulation/rotation). Leerlingen onderzoeken de begrippen baan- en hoeksnelheid en middelpuntzoekende versnelling. Bijlages: -simulatie-opdracht-cirkelbeweging

12 maart 2015


Miniprofielwerkstuk sk+bi


In twee studiemiddagen (totaal 6 lesuur) wordt een miniprofielwerkstuk scheikunde+biologie uitgevoerd in 5vwo.
Keuze uit 5 onderwerpen, daarbinnen gegeven of eigen onderzoeksvraag

16 maart 2015


Klokhuis


In dit project (i.s.m. CKV) maken leerlingen een Klokhuis-aflevering. Daarin moeten leerdoelen van minstens 2 betavakken gerealiseerd worden. Als steun voor de planning krijgen leerlingen een projectkaart met benodigde stappen, data en eisen. Bijlage: -het-klokhuis-plan-van-eisen-project-voor-betapartners -het-klokhuis-projectkaart-voor-betapartners -het-klokhuis-voor-betapartners

19 maart 2015


Wie vermoordde Repelsteeltje?


Repelsteeltje is dood gevonden. Was het zelfmoord of moord? Leerlingen gebruiken forensische technieken en presenteren hun bevindingen. Dat leidt tot een logische puzzel die de inzet van de hele klas nodig heeft.

20 maart 2015


Wegverlichting


Dit is een praktische opdracht voor wi en na. Leerlingen onderzoeken bij wiskunde de functie die de verlichtingssterkte op een wegdek weergeeft als functie van afstand tot en hoogte van een lantaarnpaal. Bij natuurkunde meten ze met een luxmeter de verlichtingssterkte van een lamp in het lab en een straatlantaarn. Theorie en praktijk worden vergeleken.Leerlingen maken een verslag van dit onderzoek, dat voor NA en WI kan meetellen.

24 maart 2015


E-klas: Energieneutraal wonen


In deze module wordt geleerd welke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen, wat beter werkt en wat minder, wat het kost en wat het opbrengt.

1 april 2015


E-klas: Discrete dynamische systemen


In deze module maken leerlingen kennis met webgrafieken. Hiervoor is het wiskundeprogramma Geogebra nodig en oefent men met applets om de in’s en out’s van rekenkundige en meetkundige rijen onder de knie te krijgen.

15 april 2015


Science Lab forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken (onderbouw)


In dit Science Lab gaan leerlingen zelf aan de slag als forensisch DNA-onderzoeker. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van het practicum zelf een objectieve rapportage schrijven aan de Officier van Justitie over het DNA-bewijs in een zaak, waarin een overval wordt onderzocht.

16 november 2017


Page 1 of 26