Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

Found 263 Results
Page 1 of 27

Science Lab: Supergeleiding


In dit science lab doen leerlingen onderzoek naar het verschijnsel van supergeleiding.

2 februari 2015


Online lab: methyloranje synthese


De VU en Future Chemistry hebben het eerste online scheikunde experiment ontwikkeld. Leerlingen van 5 en 6 vwo kunnen met een online meetopstelling een praktische opdracht uitvoeren als aanzet tot een profielwerkstuk op hoog niveau.

23 februari 2015


Chemie in Onderzoek


“Chemie in Onderzoek” is een lesmethode waarin uitdaging, samenhang en open onderzoek centraal staan. Sinds 2006 is “Chemie in Onderzoek” uitgegroeid tot een complete methode voor zowel onderbouw als bovenbouw, voor zowel HAVO als VWO en flexibel inzetbaar vanwege de modulaire opbouw.

9 maart 2015


Spitsbergenreis Klas 5 VWO en 4 havo


Ongeveer 15 vwo5 en havo4 leerlingen gaan met 3 begeleiders een week lang overleven in de toendra van Spitsbergen. Hier doen de leerlingen zelf verschillende onderzoeken en opdrachten, waarvan ze een aantal aan hun profielwerkstuk moeten koppelen. Deze poolreis bestaat onder andere uit een wilde...

13 maart 2015


Moordonderzoek – betafestival


Tijdens het betafestival op Broklede zijn alle derde klassers een uur lang op zoek geweest naar de moordenaar van de rector in dit CSI-practicum.

16 maart 2015


Bepaling van het massapercentage salpeterzuur in ontkalker


Praktische opdracht voor het bepalen van het massapercentage salpeterzuur in ontkalker middels een zuur-basetitratie. Leerlingen dienen zelf een werkplan te maken.

19 maart 2015


Stuiterballen


De auteur André Heck (UvA) heeft in samenwerking met Peter Uylings dit materiaal in een VWO 5 N&T klas uitgeprobeerd als onderdeel van de E-klas. Hoewel de E-klas een pilot wiskunde betreft, is deze combinatie van (video)meten en modelleren bij natuurkunde uitgevoerd.

23 maart 2015


Basis Natuur Wetenschappen Module 2 Meten aan mensen


Het doel van BNW is dat de leerling een onderzoek leert uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Daarnaast leert de leerling passende onderzoekstaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. De leerling kan deze lessen volgen zonder dat voorkennis nodig is.

24 maart 2015


E-klas: Medische beeldvorming


In deze e-klas maken leerlingen kennis met medische technieken en de natuurkunde achter die technieken.

15 april 2015


Reizend Science Lab Forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken


In dit reizende Science lab gaan leerlingen zelf aan de slag als forensisch DNA-onderzoeker. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van het practicum zelf een objectieve rapportage schrijven aan de Officier van Justitie over het DNA-bewijs in een zaak, waarin een overval wordt onderzocht.

16 september 2015


Page 1 of 27