Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

27 Resultaten
Pagina 1 van 3

E-klas: Medische beeldvorming

In deze e-klas maken leerlingen kennis met medische technieken en de natuurkunde achter die technieken.

Vakken: Natuurkunde,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: Straling en materie

In de e-klas Elektromagnetische straling en materie wordt er geleerd over materie, en over licht en andere vormen van straling.

Vakken: Natuurkunde,
Doelgroep: Leerlingen


Hisparc – meten aan kosmische straling

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten.

Vakken: Natuurkunde, NLT,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: DNA-dokter

In deze e-klas kruipen leerlingen in de huid van een arts die te maken krijgt met een jong stel dat een kinderwens heeft.

Vakken: Biologie,
Doelgroep: Leerlingen


Supertelescoop

Foto’s in tijdschriften zijn gemaakt met gigantische telescopen. Daarnaast zijn allerlei trucs nodig om de foto’s scherper te maken. Zo is de CCD (een chip die zich ook in je digitale camera bevindt) minuten lang belicht. Ook worden er vaak valse kleuren gebruikt en wordt het beeld met geavanceerde beeldbewerkingprogramma’s gemanipuleerd.
Sinds kort is het voor iedereen mogelijk om dit soort foto’s te maken!

Vakken: Natuurkunde, NLT,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: Afweer

Deze e-klas is opgebouwd rond de behandeling van een verkeersslachtoffer die in het ziekenhuis een aantal aandoeningen doormaakt.

Vakken: Biologie,
Doelgroep: Leerlingen


Online lab: methyl oranje synthese

De VU en Future Chemistry hebben het eerste online scheikunde experiment ontwikkeld. Leerlingen van 5 en 6 vwo kunnen met een online meetopstelling een praktische opdracht uitvoeren als aanzet tot een profielwerkstuk op hoog niveau.

Vakken: NLT, Scheikunde,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: Dynamische ecologie

Deze e-klas gaat het over het onderwerp ecologie. In de ecologie bestudeert men de samenhang in de natuur, d.w.z. de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en de niet-levende natuur, zoals water, mineralen, bodemgesteldheid en temperatuur.

Vakken: Biologie,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: Forensisch onderzoek

In de module Forensisch onderzoek, bestemd voor lessen NLT in havo 4, maken leerlingen kennis met biologische sporen en forensische technieken.

Vakken: NLT,
Doelgroep: Leerlingen


E-klas: Cryptografie

Van oudsher is cryptografie een strijd tussen codemakers en codebrekers. De e-klas laat de leerling spelen met allerlei tools en soorten geheimschrift en vertelt hoe cryptografen telkens weer wat nieuws moesten bedenken en hoeveel moeite analisten moesten doen om de betekenis te achterhalen. De module laat zien hoe geheimschrift van cruciale betekenis is geweest voor het verloop van de wereldoorlogen.

Vakken: Wiskunde,
Doelgroep: Leerlingen


Page 1 of 3