Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

Found 28 Results
Page 1 of 3

Supertelescoop


Foto’s in tijdschriften zijn gemaakt met gigantische telescopen. Daarnaast zijn allerlei trucs nodig om de foto’s scherper te maken. Zo is de CCD (een chip die zich ook in je digitale camera bevindt) minuten lang belicht. Ook worden er vaak valse kleuren gebruikt en wordt het beeld met geavanceerde beeldbewerkingprogramma’s gemanipuleerd.
Sinds kort is het voor iedereen mogelijk om dit soort foto’s te maken!

23 februari 2015


E-klas: Afweer


Deze e-klas is opgebouwd rond de behandeling van een verkeersslachtoffer die in het ziekenhuis een aantal aandoeningen doormaakt.

15 april 2015


Online lab: methyloranje synthese


De VU en Future Chemistry hebben het eerste online scheikunde experiment ontwikkeld. Leerlingen van 5 en 6 vwo kunnen met een online meetopstelling een praktische opdracht uitvoeren als aanzet tot een profielwerkstuk op hoog niveau.

23 februari 2015


E-klas: Dynamische ecologie


Deze e-klas gaat het over het onderwerp ecologie. In de ecologie bestudeert men de samenhang in de natuur, d.w.z. de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en de niet-levende natuur, zoals water, mineralen, bodemgesteldheid en temperatuur.

15 april 2015


E-klas: Forensisch onderzoek


In de module Forensisch onderzoek, bestemd voor lessen NLT in havo 4, maken leerlingen kennis met biologische sporen en forensische technieken.

1 april 2015


E-klas: Cryptografie


Van oudsher is cryptografie een strijd tussen codemakers en codebrekers. De e-klas laat de leerling spelen met allerlei tools en soorten geheimschrift en vertelt hoe cryptografen telkens weer wat nieuws moesten bedenken en hoeveel moeite analisten moesten doen om de betekenis te achterhalen. De module laat zien hoe geheimschrift van cruciale betekenis is geweest voor het verloop van de wereldoorlogen.

15 april 2015


E-klas: Bioinformatica


Leerlingen gaan met deze module zelf aan de slag als bioinformaticus

1 april 2015


E-klas: Discrete dynamische systemen


In deze module maken leerlingen kennis met webgrafieken. Hiervoor is het wiskundeprogramma Geogebra nodig en oefent men met applets om de in’s en out’s van rekenkundige en meetkundige rijen onder de knie te krijgen.

15 april 2015


E-klas: Dynamisch modelleren (Coach)


In de module Dynamisch modelleren in Coach, bestemd voor lessen NLT in havo 4 en 5, maken leerlingen kennis met dynamische modellen en leren ze om zelf dynamische modellen te bouwen in het programma Coach

1 april 2015


E-klas: Logica


Logica is het vakgebied dat de geldigheid van redeneringen onderzoekt. In de wiskunde worden redeneringen gebruikt om uitspraken (stellingen) te bewijzen. Dergelijke redeneringen volgen bepaalde regels en die leerlingen in deze e-klas nader gaan bekijken.

15 april 2015


Page 1 of 3