Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

Found 27 Results
Page 1 of 3

E-klas: Kracht en beweging


De e-klas biedt lesmateriaal in een elektronische leeromgeving in de vorm van animaties, applets, films, plaatjes, teksten, vragen en opdrachten, screencasts, practica en PowerPoint presentaties.

15 april 2015


E-klas: Elektrische en magnetische velden


Elektrische en magnetische velden beheersen ons leven. Een wereld zonder tv’s, computers en mobiele telefoons is niet meer voor te stellen. Natuurlijk ontstaan dit soort apparaten niet vanzelf. Er is veel kennis van het ‘gedrag’ van elektriciteit en magnetisme voor nodig.


E-klas: Zonnestelsel en heelal


Deze e-klas gaat over het zonnestelsel en de rest van het heelal, maar ook over hoe we die kennis hebben gekregen: dankzij het werk van veel onderzoekers en geleerden in de loop van vele eeuwen.


E-klas: Mens-machine interactie


In deze e-klas over Mens-Machine Interactie (MMI) maken leerlingen kennis met het ontwerpen van informatiesystemen.


E-klas: Hoe sociaal is internet?


Voor veel mensen zijn communicatie en het opzoeken van informatie de belangrijkste functies van de computer, en voor allebei heb je internet nodig. Maar hoe vind je de informatie die je zoekt op het internet? Hoe betrouwbaar en volledig is de informatie die je vindt? Wat is informatie eigenlijk?


E-klas: Computercriminaliteit


Deze E-klas gaat over criminaliteit die met de computer uitgevoerd kan worden. De meest voorkomende criminaliteit vindt plaats via internet en via e-mail. In deze module komen leerlingen meer te weten over de gevaren die ze tegenkomen bij het aansluiten van een computer op internet.


E-klas: Logica


Logica is het vakgebied dat de geldigheid van redeneringen onderzoekt. In de wiskunde worden redeneringen gebruikt om uitspraken (stellingen) te bewijzen. Dergelijke redeneringen volgen bepaalde regels en die leerlingen in deze e-klas nader gaan bekijken.


E-klas: Discrete dynamische systemen


In deze module maken leerlingen kennis met webgrafieken. Hiervoor is het wiskundeprogramma Geogebra nodig en oefent men met applets om de in’s en out’s van rekenkundige en meetkundige rijen onder de knie te krijgen.


E-klas: Cryptografie


Van oudsher is cryptografie een strijd tussen codemakers en codebrekers. De e-klas laat de leerling spelen met allerlei tools en soorten geheimschrift en vertelt hoe cryptografen telkens weer wat nieuws moesten bedenken en hoeveel moeite analisten moesten doen om de betekenis te achterhalen. De module laat zien hoe geheimschrift van cruciale betekenis is geweest voor het verloop van de wereldoorlogen.


E-klas: Dynamische ecologie


Deze e-klas gaat het over het onderwerp ecologie. In de ecologie bestudeert men de samenhang in de natuur, d.w.z. de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en de niet-levende natuur, zoals water, mineralen, bodemgesteldheid en temperatuur.


Page 1 of 3