Aanbod zoekresultaat

Zoek en Filter

  • Vak

Zoekresultaten

Found 28 Results
Page 1 of 3

E-klas: Survival in de Afrikaanse bush


In deze e-klas wordt in principe alles behandeld wat een leerling in 5 VWO over redoxreacties moet weten.

15 april 2015


E-klas: Plastic soep


In deze e-klas leer je meer over het probleem van plastic afval en ga je kijken naar mogelijke oplossingen.


E-klas: Kracht en beweging


De e-klas biedt lesmateriaal in een elektronische leeromgeving in de vorm van animaties, applets, films, plaatjes, teksten, vragen en opdrachten, screencasts, practica en PowerPoint presentaties.


E-klas: Medische beeldvorming


In deze e-klas maken leerlingen kennis met medische technieken en de natuurkunde achter die technieken.


E-klas: Straling en materie


In de e-klas Elektromagnetische straling en materie wordt er geleerd over materie, en over licht en andere vormen van straling.


Hisparc – meten aan kosmische straling


HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten.

23 februari 2015


E-klas: DNA-dokter


In deze e-klas kruipen leerlingen in de huid van een arts die te maken krijgt met een jong stel dat een kinderwens heeft.

15 april 2015


Supertelescoop


Foto’s in tijdschriften zijn gemaakt met gigantische telescopen. Daarnaast zijn allerlei trucs nodig om de foto’s scherper te maken. Zo is de CCD (een chip die zich ook in je digitale camera bevindt) minuten lang belicht. Ook worden er vaak valse kleuren gebruikt en wordt het beeld met geavanceerde beeldbewerkingprogramma’s gemanipuleerd.
Sinds kort is het voor iedereen mogelijk om dit soort foto’s te maken!

23 februari 2015


E-klas: Afweer


Deze e-klas is opgebouwd rond de behandeling van een verkeersslachtoffer die in het ziekenhuis een aantal aandoeningen doormaakt.

15 april 2015


Online lab: methyloranje synthese


De VU en Future Chemistry hebben het eerste online scheikunde experiment ontwikkeld. Leerlingen van 5 en 6 vwo kunnen met een online meetopstelling een praktische opdracht uitvoeren als aanzet tot een profielwerkstuk op hoog niveau.

23 februari 2015


Page 1 of 3