Aanbod

Zoek en Filter

  • Vak

Verdieping voor leerlingen,
professionalisering voor docenten en TOA’s

Its Academy biedt verdiepend bètaonderwijs aan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ons aanbod gericht op leerlingen bestaat uit activiteiten voor leerlingen die net iets extra willen, maar ook uit activiteiten die met de hele klas gevolgd kunnen worden en materialen die door de docent zelf ingezet kunnen worden om verdieping aan te brengen in de les.

Daarnaast hebben wij een rijk palet aan activiteiten voor docenten en TOA’s; om hun vakinhoudelijke kennis op te halen of te verbreden, nieuwe vormen van didactiek tot zich te nemen, hun netwerk van vakcollega’s te onderhouden, of om in een groep van enthousiaste gelijkgestemden te werken aan de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen of -vormen.

Gebruik het filter links om meteen te zoeken in ons aanbod…

…of klik op de activiteiten hieronder voor een gedetailleerde beschrijving

Leerlingactiviteiten

Tijdens een Masterclass in onderzoek verdiepen leerlingen zich op intensieve wijze in het aangeboden onderzoeksonderwerp. Deze masterclasses zijn bedoeld voor talentvolle leerlingen die zich extra willen inzetten om te proeven aan onderzoek op de universiteit. Een masterclass bestaat meestal uit een inleidende presentatie, een verdiepende opdracht en een practicum. Het practicum is veelal een onderzoekspracticum. Een masterclass bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Na afloop krijgt de leerling een certificaat dat goed is voor 10 tot 30 studielasturen.

Science labs zijn een klassikale activiteit waarbij leerlingen naar de universiteit komen om kenniste maken met de werkterreinen van wetenschappers en ingenieurs, begeleid door masterstudenten van de universiteit. De meeste science labs duren één dagdeel en kosten €250,- (of €350,- als reizende variant, indien beschikbaar). In overleg is het mogelijk een programma samen te stellen waarbij er meerdere science labs op een dag worden gevolgd en er al dan niet door meerdere klassen wordt gerouleerd.

Its Academy biedt meerdere vormen van online onderwijs aan. E-Klassen zijn een aantal jaar geleden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten van Bètapartnerscholen. De complete lesmodules met studiewijzers, lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, toetsen, etc., zijn toegankelijk via WikiWijs en kunnen klassikaal worden gevolgd. Webklassen worden een paar maal per jaar aangeboden binnen bepaalde vakgebieden. In een maand worden deelnemers aan de hand van lesstof en opdrachten meegenomen in een specifiek onderwerp. De webklassen worden op afstand begeleid door medewerkers en studenten van de universiteit en kunnen individueel of klassikaal worden gevolgd.

Tijdens excursies krijgen leerlingen inzicht in hoe bètakennis wordt ingezet in bedrijven of andere instituten. Door een keer ergens over de schutting te kijken zien leerlingen dat bèta’s overal aanwezig zijn, van energiecentrale tot bodemonderzoek en van schoonmaakbedrijf tot bierbrouwerij. Sommige excursies op onze website zijn onderdeel van collegetours, waarbij docenten zelf in samenwerking met Its Academy een excursiereeks opzetten.

De VU en UvA bieden intensieve begeleidingstrajecten bij profielwerkstukken over verschillende onderwerpen. De begeleiding bestaat uit 2½ tot 4 dagen op de universiteit met colleges, practica en een posterpresentatie. Daarnaast gaan leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van hun onderzoeksvraag en het schrijven van het profielwerkstuk. Deelname aan profielwerkstukbegeleiding kost €25 tot €75 per leerling. Soms worden aanvullende eisen gesteld aan deelname, zowel aan de leerlingen als aan de docent op school.

Workshops zijn er op gericht om leerlingen bepaalde vaardigheden bij te brengen die van pas (gaan) komen bij het zelfstandig uitvoeren van literatuuronderzoek of experimenten. Deze workshops kunnen bijvoorbeeld gevolgd worden ter voorbereiding op het schrijven van het profielwerkstuk.

Lesmaterialen

Leskisten zijn min of meer kant-en-klare lespakketten met lesbrieven, opdrachten en materialen om de lesstof mee te verrijken. Het gaat vaak om kostbaar materiaal dat scholen maar één keer per jaar gebruiken, maar wel een belangrijke aanvulling vormt op de lessen. Het leskistenaanbod van Its Academy bestaat is samengesteld om aan te sluiten bij bestaande lesmodules, vooral voor NLT, maar ook voor andere vakken. Aan het gebruik van de leskisten zijn geen kosten verbonden.

Minimodules zijn lesbrieven die ontwikkeld zijn voor de derde klas. De modules zijn kunnen helpen bij de keuze voor een natuurprofiel en als voorlichting over de nieuwe vakken NLT, wiskunde-D en informatica.

Online labs zijn proefopstellingen op een universiteit of onderzoeksinstituut die online toegankelijk zijn, waardoor het mogelijk is om vanuit school of vanuit huis te experimenteren en te meten. De verkregen data kan worden gebruikt bij het maken van (huiswerk)opdrachten.

In de loop van de jaren hebben docenten van Bètapartnersscholen talloze materialen en lesbrieven ontwikkeld voor bètaonderwijs op havo en vwo. Deze materialen zijn vrij beschikbaar voor alle docenten die hier gebruik van willen maken. Zelf lesmaterialen aanbieden op de materialenmarkt? Klik hier

Docentactiviteiten

Tijdens een nascholings- of bijscholingscursus besteed je als docent meerdere dagdelen om te leren recente ontwikkelingen in je vakgebied en hoe deze toe te passen in de les. De cursussen worden veelal gedoceerd door onderzoekers en/of vakdidactici.

Tijdens netwerkbijeenkomsten verdiep je je als docent in een informele setting op een vakinhoudelijk of didactisch onderwerp. Het programma bestaat meestal uit een aantal presentaties en workshops, gevolgd door de mogelijkheid om tijdens een borrel van gedachten te wisselen met (vak-)collega’s.

Masterclasses in bedrijf hebben als doel om docenten te laten zien hoe bètavakken worden ingezet in industrie en bedrijfsleven. Tijdens deze masterclasses ga je als docent meerdere keren op bezoek bij het bedrijf dat de masterclass aanbiedt. Na afloop van de masterclass ga je samen met de andere deelnemers in werksessies met aandacht voor bètadidactiek aan de slag om de opgedane kennis te vertalen naar het onderwijs.

Tijdens een conferentie kun je je als docent een dag lang onderdompelen in de meest recente ontwikkelingen in je vakgebied en/of op het gebied van didactische methoden. Met presentaties, workshops en rondleidingen laten wetenschappers en andere experts zien waar zij zich dagelijks mee bezighouden. Bij sommige conferenties is het mogelijk om enkele van je meest talentvolle leerlingen mee te nemen.

Een Docent Ontwikkel Team (DOT) of Professionele Leergemeenschap (PLG) is een groep van 10 tot 15 docenten uit het voortgezet onderwijs die gezamenlijk (les)materiaal ontwikkelen of bestaand materiaal aanpassen. De bedoeling is om naar een product toe te werken. Denk hierbij aan een uitgewerkte les, een lesmodule, een posterpresentatie of een implementatieplan. Daarnaast worden er strategieën bedacht om dit materiaal op de eigen school in te zetten. Binnen de groep wordt er onderling kennis, ervaringen en lesmaterialen uitgewisseld.

  • Altijd op de hoogte?

    Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze mailinglist