Aanbod

Bètapartners draagt bij aan goed en inspirerend bètaonderwijs op scholen en richt zich op docenten, toa’s, leerlingen én leidinggevenden. Bekijk hieronder wat voor typen activiteiten wij zoal aanbieden, of ga direct naar de startpagina voor docentenactiviteiten of de startpagina voor leerlingenactiviteiten. Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning voor docenten en toa’s en in de jaarplanning voor leerlingen vinden.

Leerlingenactiviteiten

Tijdens een masterclass verdiepen leerlingen zich op intensieve wijze in een onderzoeksonderwerp. Deze masterclasses zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten om te proeven aan onderzoek op de universiteit. Een masterclass bestaat meestal uit een inleidende presentatie, een verdiepende opdracht en een practicum. Het practicum is veelal een onderzoekspracticum. Een masterclass bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Na afloop krijgt de leerling een certificaat dat goed is voor 10 tot 30 studielasturen.

De VU en UvA bieden intensieve begeleidingstrajecten bij profielwerkstukken over verschillende onderwerpen. De begeleiding bestaat uit 2½ tot 4 dagen op de universiteit met colleges, practica en een posterpresentatie. Daarnaast gaan leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van hun onderzoeksvraag en het schrijven van het profielwerkstuk.

Daarnaast hebben de VU, UvA, Bètapartners en Pre University College een online platform ontwikkeld voor hulp bij het profielwerkstuk. Hier vind je hulp bij bijvoorbeeld het zoeken van literatuur, een goede onderzoeksvraag maken, het ontwerpen van een experiment en nog veel meer. Neem een kijkje op www.profielwerkstuk.nl!

Wil je graag een onderzoek uitvoeren voor jouw PWS, maar heb jij of jouw school geen beschikking tot meetapparatuur? Wij hebben enkele PWS kits ontwikkeld met meetapparatuur die je gratis bij ons kunt lenen.

Workshops zijn er op gericht om leerlingen bepaalde vaardigheden bij te brengen die van pas (gaan) komen bij het zelfstandig uitvoeren van literatuuronderzoek of experimenten. Deze workshops kunnen bijvoorbeeld gevolgd worden ter voorbereiding op het schrijven van het profielwerkstuk.

Docenten- en TOA-activiteiten

Tijdens een conferentie kun je je als docent een dag lang onderdompelen in de meest recente ontwikkelingen in je vakgebied en/of op het gebied van didactische methoden. Met presentaties, workshops en rondleidingen laten wetenschappers en andere experts zien waar zij zich dagelijks mee bezighouden. Bij sommige conferenties is het mogelijk om enkele van je meest talentvolle leerlingen mee te nemen.

1-daagse of meerdaagse nascholing die meer theoretisch dan praktisch ingericht is. Afhankelijk van hoe lang de nascholing duurt, wordt binnen één thema op één of verschillende aspecten dieper ingegaan. Deelnemers gaan geïnspireerd en verrijkt naar huis en weten hoe ze het geleerde in hun lessen kunnen verwerken.

Een klein, intensief samenwerkingsverband waarbij een vaste groep docenten in een door henzelf vastgestelde periode onderwijs ontwikkelt en/of zich op onderwijskundige thema’s verder professionaliseert.

Een inspirerende lezing over een vakinhoudelijk (of soms vakdidactisch) onderwerp, gevolgd door een actievere werkvorm zoals discussie, inclusief warme maaltijd waarbij er uitgebreid tijd is om ook andere deelnemers te leren kennen.

Een specifieke variant van vakbijeenkomst, gericht op de aansluiting en uitwisseling tussen vo- en ho-docenten rondom één onderwerp of vak/studie.

1-daagse of meerdaagse nascholing die meer praktisch dan theoretisch ingericht is. Afhankelijk van hoe lang de nascholing duurt, wordt binnen één thema met één of verschillende aspecten aan de slag gegaan. De deelnemers gaan met concrete actie (handelingsperspectief) naar huis en kunnen in de klas direct zelfstandig aan de slag.

Materialen voor in de les

Leskisten zijn min of meer kant-en-klare lespakketten met lesbrieven, opdrachten en materialen om de lesstof mee te verrijken. Het gaat vaak om kostbaar materiaal dat scholen maar één keer per jaar gebruiken, maar wel een belangrijke aanvulling vormt op de lessen. Het leskistenaanbod van Bètapartners academie is samengesteld om aan te sluiten bij bestaande lesmodules, vooral voor nlt, maar ook voor andere vakken. Aan het gebruik van de leskisten zijn geen kosten verbonden*.

*Bij sommige leskisten dient zelf gebruikersmateriaal besteld te worden.

Bètapartners Academie biedt meerdere vormen van online onderwijs aan.

E-Klassen zijn een aantal jaar geleden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten van Bètapartnerscholen. De complete lesmodules met studiewijzers, lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, toetsen, etc., zijn toegankelijk via WikiWijs en kunnen klassikaal worden gevolgd.

Webklassen worden een paar maal per jaar aangeboden binnen bepaalde vakgebieden. In een maand worden deelnemers aan de hand van lesstof en opdrachten meegenomen in een specifiek onderwerp. De webklassen worden op afstand begeleid door medewerkers en studenten van de universiteit en kunnen individueel of klassikaal worden gevolgd.

Online labs zijn proefopstellingen op een universiteit of onderzoeksinstituut die online toegankelijk zijn, waardoor het mogelijk is om vanuit school of vanuit huis te experimenteren en te meten. De verkregen data kan worden gebruikt bij het maken van (huiswerk)opdrachten.

Een Science Lab is een klassikale activiteit waarbij leerlingen naar de universiteit komen om kennis te maken met de werkterreinen van wetenschappers en ingenieurs, begeleid door masterstudenten van de universiteit. De meeste Science Labs duren één dagdeel. In overleg is het mogelijk een programma samen te stellen waarbij er meerdere Science Labs op een dag worden gevolgd en er al dan niet door meerdere klassen wordt gerouleerd.

Netwerk

Bijeenkomsten van het netwerk waarin alle bètacoördinatoren, ho-instellingen en overige partners bij elkaar komen om kennis uit te wisselen.

Diverse lidscholen en bedrijven werken samen in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken voor bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de vakinhoud als de studiekeuze. Bekijk hier de vijf verschillende Collegetours die zijn ontwikkeld.

Een PAL is een bètastudent die ingezet wordt op een vo-school, met als doel om de onderwijstaken van de docent te verlichten en om studenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het leraarschap.