Aanbod

Zoek en Filter

  • Vak

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende typen activiteiten die Bètapartners aanbiedt. Via het zoekfilter aan de linkerzijde van de pagina kunt u binnen ons aanbod zoeken.

Leerlingen activiteiten

Tijdens een Masterclass verdiepen leerlingen zich op intensieve wijze in een onderzoeksonderwerp. Deze masterclasses zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten om te proeven aan onderzoek op de universiteit. Een masterclass bestaat meestal uit een inleidende presentatie, een verdiepende opdracht en een practicum. Het practicum is veelal een onderzoekspracticum. Een masterclass bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Na afloop krijgt de leerling een certificaat dat goed is voor 10 tot 30 studielasturen.

Een Science lab is een klassikale activiteit waarbij leerlingen naar de universiteit komen om kennis te maken met de werkterreinen van wetenschappers en ingenieurs, begeleid door masterstudenten van de universiteit. De meeste science labs duren één dagdeel. In overleg is het mogelijk een programma samen te stellen waarbij er meerdere science labs op een dag worden gevolgd en er al dan niet door meerdere klassen wordt gerouleerd.

De VU en UvA bieden intensieve begeleidingstrajecten bij profielwerkstukken over verschillende onderwerpen. De begeleiding bestaat uit 2½ tot 4 dagen op de universiteit met colleges, practica en een posterpresentatie. Daarnaast gaan leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van hun onderzoeksvraag en het schrijven van het profielwerkstuk.

Workshops zijn er op gericht om leerlingen bepaalde vaardigheden bij te brengen die van pas (gaan) komen bij het zelfstandig uitvoeren van literatuuronderzoek of experimenten. Deze workshops kunnen bijvoorbeeld gevolgd worden ter voorbereiding op het schrijven van het profielwerkstuk.

Docenten en TOA activiteiten

Tijdens een conferentie kun je je als docent een dag lang onderdompelen in de meest recente ontwikkelingen in je vakgebied en/of op het gebied van didactische methoden. Met presentaties, workshops en rondleidingen laten wetenschappers en andere experts zien waar zij zich dagelijks mee bezighouden. Bij sommige conferenties is het mogelijk om enkele van je meest talentvolle leerlingen mee te nemen.

1-daagse of meerdaagse nascholing die meer theoretisch dan praktisch ingericht is. Afhankelijk van hoe lang de nascholing duurt, wordt binnen één thema op één of verschillende aspecten dieper ingegaan. Deelnemers gaan geïnspireerd en verrijkt naar huis en weten hoe ze het geleerde in hun lessen kunnen verwerken.

Een klein, intensief samenwerkingsverband waarbij een vaste groep docenten in een door henzelf vastgestelde periode onderwijs ontwikkelt en/of zich op onderwijskundige thema’s verder professionaliseert.

Bètapartners ontwikkelt samen met het bedrijfsleven masterclasses, waarin docenten in diverse bijeenkomsten kennis maken met verschillende facetten van het bedrijfsproces. Via lezingen, rondleidingen, speeddaten en praktisch werk maken docenten in korte tijd kennis met het bedrijfsleven en zien zij hoe hun vak(inhoud) toegepast wordt in de werkprocessen.

Een inspirerende lezing over een vakinhoudelijk (of soms vakdidactisch) onderwerp, gevolgd door een actievere werkvorm zoals discussie, inclusief warme maaltijd waarbij er uitgebreid tijd is om ook andere deelnemers te leren kennen.

Een specifieke variant van vakbijeenkomst, gericht op de aansluiting en uitwisseling tussen VO- en HO-docenten rondom één onderwerp of vak/studie.

1-daagse of meerdaagse nascholing die meer praktisch dan theoretisch ingericht is. Afhankelijk van hoe lang de nascholing duurt, wordt binnen één thema met één of verschillende aspecten aan de slag gegaan. De deelnemers gaan met concrete actie (handelingsperspectief) naar huis gaan en kunnen in de klas direct zelfstandig aan de slag.

Materialenmarkt

In de loop van de jaren hebben docenten van Bètapartnersscholen talloze materialen en lesbrieven ontwikkeld voor bètaonderwijs op havo en vwo. Deze materialen zijn vrij beschikbaar voor alle docenten die hier gebruik van willen maken. Zelf lesmaterialen aanbieden op de materialenmarkt? Klik hier

Leskisten zijn min of meer kant-en-klare lespakketten met lesbrieven, opdrachten en materialen om de lesstof mee te verrijken. Het gaat vaak om kostbaar materiaal dat scholen maar één keer per jaar gebruiken, maar wel een belangrijke aanvulling vormt op de lessen. Het leskistenaanbod van Bètapartners Academie is samengesteld om aan te sluiten bij bestaande lesmodules, vooral voor NLT, maar ook voor andere vakken. Aan het gebruik van de leskisten zijn geen kosten verbonden*.

*Bij sommige leskisten dient zelf gebruikersmateriaal besteld te worden.

Bètapartners Academie biedt meerdere vormen van online onderwijs aan.

E-Klassen zijn een aantal jaar geleden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten van Bètapartnerscholen. De complete lesmodules met studiewijzers, lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, toetsen, etc., zijn toegankelijk via WikiWijs en kunnen klassikaal worden gevolgd.

Webklassen worden een paar maal per jaar aangeboden binnen bepaalde vakgebieden. In een maand worden deelnemers aan de hand van lesstof en opdrachten meegenomen in een specifiek onderwerp. De webklassen worden op afstand begeleid door medewerkers en studenten van de universiteit en kunnen individueel of klassikaal worden gevolgd.

Online labs zijn proefopstellingen op een universiteit of onderzoeksinstituut die online toegankelijk zijn, waardoor het mogelijk is om vanuit school of vanuit huis te experimenteren en te meten. De verkregen data kan worden gebruikt bij het maken van (huiswerk)opdrachten.

 

  • Altijd op de hoogte?

    Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze mailinglist