Aardrijkskunde

Voor tips, materiaal en links verwijzen we je graag naar de pagina afstandsonderwijs.

Vaksteunpunt Aardrijkskunde

Het vaksteunpunt Aardrijkskunde wordt vanaf schooljaar 2021-2022 na een aantal jaren weer ingevuld. Vaksteunpuntcoördinator Marloes van Putten (Regius College Schagen) organiseert activiteiten over onderwerpen uit zowel fysische als sociale geografie. Hiermee wordt een goede mix aangeboden voor zowel ‘verhalen vertellen’ als de leerling zelf laten ontdekken met interessante opdrachten (eventueel in GIS), practica en veldwerk. Wensen en vragen, neem contact op met Marloes! 

Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden. Volg het Vaksteunpunt Aardrijkskunde op Facebook

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten
07-07-2022:

Excursie Nieuwkoopse Plassen

Altijd al de natuur in willen gaan, maar ben je nog op zoek naar inspiratie? De excursie vorig jaar naar de Marker Wadden was zo leuk dat we nu weer varend de natuur gaan bekijken. Save the date! Lees meer →

29-09-2022:

VB Gedrag van rivieren: theorie en toepassen in stroombak (Leskist)

Met een stroombak kun je voor leerlingen het gedrag van rivieren inzichtelijk maken. In deze bijeenkomst bespreken we hoe “spelen” met zand in een stroombak goed kan worden ingezet in je lessen. Geowetenschapper Maarten Kleinhans gaat eerst in op zijn onderzoek naar gedrag van rivieren waarna we dit vertalen naar lessen rondom de stroombak. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
16-06-2022:

Vakbijeenkomst Energietransitie in versnelling

De energietransitie wordt door de Oekraïense oorlog versneld, maar kan en wil iedereen wel meedoen? In deze bijeenkomst bespreken we hoe dit actuele thema bij verschillende vakken, zoals economie, aardrijkskunde en natuurkunde, aan de orde kan komen.  Lees meer →

21-06-2022:

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we zien hoe onder andere algoritmisch denken en omgaan met data in veel vakken relevant is. Lees meer →