Aardrijkskunde

Vaksteunpunt aardrijkskunde

Vaksteunpuntcoördinatoren Joris Zijlema en Marjolijn Kruijt organiseren activiteiten over onderwerpen uit zowel fysische als sociale geografie. Hiermee wordt een goede mix aangeboden voor zowel ‘verhalen vertellen’ als de leerling zelf laten ontdekken met interessante opdrachten (eventueel in GIS), practica en veldwerk. Wensen en vragen, neem contact op met Joris en/of Marjolijn! 

Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden. Volg het vaksteunpunt aardrijkskunde op Facebook

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten Aardrijkskunde

Cursus Conceptueel modelleren

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). In deze cursus op aanvraag richt zich op het kennismaken met niveau 2, 3, 4 (basis en uitgebreid) van conceptueel modelleren in DynaLearn. Elke bijeenkomst staat er een niveau centraal en gaan we concreet aan de slag met het lesmateriaal. Lees meer →

Science Lab Platentektoniek, gebergtevorming en Aardbevingen

Tijdens de workshop plaattektoniek van Aardwetenschappen aan de VU krijgen leerlingen de kans om eigenhandig gebergten te vormen en aardbevingen te doen laten ontstaan. Aan de hand daarvan ontdekken ze welke mechanismen zorgen voor hogere of lagere bergen en voor zwaardere en minder zware aardschokken. Lees meer →

16-05-2024:

Geowerkvormen 2.0 en de interactieve watercyclus

Net voordat de CE drukte losbarst, kun je je onderdompelen in bruikbare en makkelijk te realiseren werkvormen met betrekking tot de fysische geografie. We starten met een keynote van Marc Bierkens (verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Deltares) over de waterkringloop, gevolgd door een presentatie van een nieuw ontwikkeld interactief model van de waterkringloop. Na het diner gaan we onder leiding van vakdidacticus Gotze Kalsbeek van de UvA aan de slag met geowerkvormen. Lees meer →

13-06-2024:

Excursie – De rol van veen in klimaatverandering

Welke rol speelt ons veen in de klimaatverandering? En welke rol zou het veen kunnen spelen in tegengaan van klimaatverandering? Tijdens de excursie gaan we verder in op de praktische kant; wat wordt er gemeten en hoe doet men dat? En wat voor excursie zou je hier met je eigen leerlingen kunnen doen? Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten Aardrijkskunde

Geen berichten gevonden.