Afstandsonderwijs: informatica

Voor het vak informatica is veel lesmateriaal online te vinden. De gangbare methodes bieden hun materiaal ook online aan. Daarnaast is via de onderstaande websites ook het nodige Nederlandstalige materiaal te vinden. Heb je suggesties voor aanvullingen: mail ons via betapartners@vu.nl.

Eelco Dijkstra, vaksteunpuntcoördinator Informatica / Digitale Geletterdheid
Laatste update: 15 december 2020

Materiaal lessenseries

Stercollectie VO-content – informatica
VO-content biedt via de Stercollectie Informatica een complete methode aan (Enigma) voor informatica in de bovenbouw. Het materiaal is toegankelijk voor iedereen, maar scholen die lid zijn van VO-content hebben extra mogelijkheden.
https://www.vo-content.nl/informatica/

Materiaal keuzethema’s informatica
Via de onderstaande website is het materiaal van de keuzethema’s voor het vak informatica te vinden, zoals dat ontwikkeld is onder regie van SLO. Het materiaal wordt beheerd door de vakvereniging i&i.
https://ieni.github.io/inf2019/

Wikiwijs
Ook op Wikiwijs is het nodige informatica-materiaal te vinden, onder andere voor het keuzethema Physical computing.
https://maken.wikiwijs.nl/135434/Physical_Computing_geheel

InformaticaVO
Via de website van InformaticaVO is ook het nodige materiaal te vinden – van docenten voor docenten.
https://www.informaticavo.nl/

Digitale geletterdheid

FutureNL – digidoeners e.d.
FutureNL heeft veel lessen Digitale geletterdheid ontwikkeld, vooral voor het po, maar ook voor de onderbouw vo. Dit materiaal is te vinden via de website van lesson-up.
Materiaal voortgezet onderwijs: https://www.lessonup.com/app/channel/futurenl/series/e6607d531379f59a75bdef71
Zie voor meer informatie over informatievaardigheden: https://www.mediawijsheid.nl/informatievaardigheden/

Beauty and Joy of Computing
Onder de titel Beauty and Joy of Computing heeft de Universiteit van Berkeley informatica-lesmateriaal ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs. Dit materiaal wordt momenteel door een groep vrijwilligers vertaald in het Nederlands. De huidige versie is te vinden via de link hieronder. Het materiaal is nog niet af, maar wel bruikbaar voor docenten die er een pilot mee willen doen. Als je interesse daarvoor hebt, stuur dan even een mail aan eelco@infvo.nl.
https://bjoc-nl.github.io/

Overige interessante websites

Forum vakvereniging informatica & digitale geletterdheid (i&i)
Het i&i forum is een ontmoetingsplaats voor docenten informatica en digitale geletterdheid. Je kunt hier vragen stellen over allerlei vakgerelateerde onderwerpen, de mening van collega’s vragen en collega’s helpen met de oplossingen die jij gevonden hebt.
https://ieni-forum.infvo.nl/