Afstandsonderwijs: wiskunde

Op deze pagina verzamelen we inspiratie voor onderwijs op afstand om je te ondersteunen in deze bijzondere tijden. Mocht je aanvullingen hebben dan horen wij dat graag via betapartners@vu.nl.

Met vriendelijke groeten, Kees Temme, vaksteunpuntcoördinator Wiskunde

Laatste update: 15 december 2020

Wekelijkse online wiskunde-samenkomst

Elke donderdag van 16.00-17.00 uur

Een online samenkomst voor wiskundedocenten met steunpuntcoördinator Kees Temme waarin we onze ervaringen met het afstandsonderwijs uitwisselen.
Via zoom. Stuur een mail  voor het verkrijgen van het wachtwoord.

Materiaal lessenseries

Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) website
Divers lesmateriaal

VO Content open leermateriaal
De Stercollecties van VO-content zijn open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en leerlinggericht, aan te passen naar inzicht van de docent.
https://www.vo-content.nl/leermateriaal/stercollecties

Suggesties voor in je les

Online onderwijs NVvW
Een handreiking voor online wiskunde onderwijs van de NVvW: https://nvvw.nl/2020/04/02/handreiking-online-wiskundeonderwijs/

Thieme Meulenhoff Quickscans 
Testjes over de beheersing van de lesstof.
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-leerlingen/oefenen/quickscans

Freudenthal Instituut leermiddelen
Online lesmateriaal voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en ho.
https://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut/onderwijs/leermiddelen

Overige interessante websites

Facebook-groep Leraar Wiskunde
Deze groep heeft een gedeelde Google Drive met lesmateriaal
https://www.facebook.com/groups/Leraarwiskunde/

De wiskundE-brief
De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief, gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen mogelijk te maken. De brief verschijnt buiten de schoolvakanties ongeveer één keer per week
http://www.wiskundebrief.nl/