Afstandsonderwijs

Hier vind je voor elk bètavak een pagina met nuttige tips voor afstandsonderwijs, en daarnaast een pagina met ICT-tools die iedereen kan gebruiken. Het aanbod wordt gaandeweg nog verder verbeterd in structuur en inhoud. Opmerkingen en/of aanvullingen? We horen ze graag via betapartners@vu.nl.

Laatste update: 15 december 2020