Netwerkbijeenkomst Informatica: Agent-based modelleren en simuleren

Netwerkbijeenkomst Informatica: Agent-based modelleren en simuleren

De netwerkbijeenkomsten informatica staan dit seizoen vooral in het teken van het nieuwe examenprogramma informatica. In het kader hiervan is lesmateriaal voor het keuzethema Computational Science ontwikkeld, met als context Agent Based modelleren en simuleren, op basis van NetLogo. De netwerkbijeenkomst van 4 oktober 2018 is bedoeld als eerste kennismaking met dit materiaal.

Het voorlopige programma voor deze bijeenkomst:
15:30 u Ontvangst
16:00 u Inleiding: Agent-based modelleren en simuleren
16:30 u Aan de slag met NetLogo
17:30 u Maaltijd
18:00 u Overzicht vanhet lesmateriaal
18:30 u Vervolg modelleren & simuleren in NetLogo
19:30 u Afronding: Actuele ontwikkelingen rond het vak informatica
20:00 u Sluiting

De inschrijving is gesloten.