AlfaGammapartners schaalt op

Komend schooljaar maakt AlfaGammapartners een grote sprong: het aantal Vaksteunpunten stijgt van twee (Nederlands en Economie) naar minstens zeven (Moderne Vreemde Talen, Geschiedenis, Maatschappijleer/kunde, Kunst en Cultuur, Godsdienst en Levensbeschouwing). Daarnaast organiseren ze samen met Bètapartners en het VU Pre-University College een aantal Themasteunpunten en Professionele Leergemeenschappen. 

AlfaGammapartners is het vo-ho netwerk van Noord-Holland en Flevoland, gericht op de Taal-, Maatschappij- en Cultuurvakken. In de aanloopfase had het de werktitel TMCpartners. Het netwerk opereert op dezelfde manier als Bètapartners en werkt daar nauw mee samen.

Vaksteunpunten en Themasteunpunten
AlfaGammapartners kent zowel schoolvakgerichte als vakoverstijgende thematische activiteiten. Deze worden georganiseerd vanuit Vaksteunpunten en Themasteunpunten. Deze laatste worden vaak uitgevoerd samen met Bètapartners.

Binnen deze steunpunten ontmoeten docenten, vakdidactici en wetenschappers elkaar om van en met elkaar te leren en onderwijs te ontwikkelen, op basis van de eigen vragen en behoeften. De coördinatie van de steunpunten ligt in handen van vo-docenten en/of vakdidactici van de Amsterdamse lerarenopleidingen.

In schooljaar 2021-2022 zijn er al Vaksteunpunten voor Nederlands en Economie. Per september 2022 gaan Vaksteunpunten van start voor Moderne Vreemde Talen, Geschiedenis, Maatschappijleer en -kunde, Kunst- en Cultuurvakken, en Godsdienst en Levensbeschouwing. Ook de Themasteunpunten Taalvaardigheid en Digitale Geletterdheid zijn al van start. En omdat de vraag zo hoog is, verdubbelen we de bezetting van het Vaksteunpunt Nederlands.

Ook organiseren we samen met het VU Pre-University College een aantal Professionele Leergemeenschappen waarin deze brede thema’s worden verdiept.

AlfaGammapartners organisatorisch
De lerarenopleidingen van UvA, VU en HvA zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van AlfaGammapartners. Belangrijke landelijke partners zijn onder meer het Landelijk Platform voor de Talen en het Landelijk Expertise Centrum voor de Mens en Maatschappijvakken.

In de oprichtingsfase is deelname aan AlfaGammapartners gratis voor docenten en scholen. Dit is mogelijk door de rijksbijdrage voor aansluitingsactiviteiten die de UvA en VU ontvangen. Als het netwerk groeit, zal in overleg met de andere netwerken een lidmaatschap voor scholen worden ontwikkeld.

Ga voor meer informatie en ons actuele aanbod naar de website. Je kunt je ook inschrijven voor de AlfaGammapartners-nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt verspreid. Wij zijn te bereiken via:

AlfaGammapartners
Vrije Universiteit van Amsterdam
De Boelelaan 1111, NU gebouw, kamer 7A19
1081 HV Amsterdam
T: 06 13894102
E: info@alfagammapartners.nl
www.alfagammapartners.nl

09-jun-2022