Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 267 Results
Page 1 of 27

Masterclass Quantum (aanmelden tot 15 januari 2023)


In deze masterclass vertellen wetenschappers wat quantumfysica inhoudt en hoe kennis hierover in de maatschappij kan worden toegepast.

2 december 2021


VB Informatica – Rondetafelgesprek Informatica (Online) – Sessie 4


Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn.

19 mei 2022


TOA’s voor TOA’s bijeenkomst


Kom langs voor een middag vol workshops en demo’s. Er is ook volop gelegenheid om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. Locatie: Het Cygnus Gymnasium in Amsterdam.

30 november 2022


VB Gedrag van rivieren: theorie en toepassen in stroombak (Leskist)


Met een stroombak kun je voor leerlingen het gedrag van rivieren inzichtelijk maken. In deze bijeenkomst bespreken we hoe “spelen” met zand in een stroombak goed kan worden ingezet in je lessen. Geowetenschapper Maarten Kleinhans gaat eerst in op zijn onderzoek naar gedrag van rivieren waarna we dit vertalen naar lessen rondom de stroombak.

8 november 2022


Vakbijeenkomst: Vakdidactiek voor gevorderden: chemische evenwichten


Neem een diepe duik in de vakdidactiek van chemische evenwichten. Leer hoe je begripsproblemen en misconcepties kunt aanpakken. En je gaat naar huis met lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken.

6 juli 2022


VB Informatica – Bezoek aan Coderklass (Metis Montessori Lyceum)


Laat je inspireren door de Coderklass. De Coderclass is een profiel op het Metis Montessori Lyceum (MML) waarin informatica een belangrijk onderdeel vormt. Bijzonder gemotiveerde leerlingen met grote interesse voor ICT horen tot de doelgroep.

4 oktober 2022


VB Informatica: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica


De impact van nieuwe technologie is enorm op onze samenleving. Grote vraagstukken zullen de komende jaren moeten worden beantwoord door ons en de nieuwe generatie. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van de computer op de maatschappij? Hoe behandelen we dit tijdens Informaticalessen en zetten we onze leerlingen aan tot kritisch denken?

7 oktober 2022


VB: Terugkom-les deeltjesfysica in de klas (let op online)


Tijdens de terugkom-les gaan de deelnemers aan de nascholingscursus kerndeeltjes fysica hun inmiddels opgedane ervaringen in de klas met elkaar delen.

27 oktober 2022


Chemie in Amsterdam 2022


Een inspirerende middag met lezingen en workshops over smart chemistry. Neem je leerlingen mee en laat ze kennis maken met state-of-the-art scheikundeonderzoek op de UvA. We sluiten af met een gezellige borrel.

19 oktober 2022


Vakbijeenkomst: Genome editing en borstkankeronderzoek


Tijdens deze bijeenkomst gaan we ons verdiepen in haar onderzoek dat zich richt op de ‘Wnt pathway’. Deze route is cruciaal voor groei en onderhoud van weefsels en organen, maar is ook vaak ontregeld in tumoren.

2 november 2021


Page 1 of 27