Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 358 Results
Page 1 of 36

Toa’s voor toa’s bijeenkomst op het Berlage Lyceum


Kom langs voor een middag vol workshops en demo’s. Er is ook volop gelegenheid om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. Locatie: Hyperion Lyceum, Amsterdam.

8 april 2024


Circulaire chemie


Tijdens deze bijeenkomst op 20 juni gaan we in op de toekomst van de circulaire chemie als oplossing voor het afvalprobleem en oprakende grondstoffen. Aansluitend gaan we aan de slag met nieuw lesmateriaal over fosfaatterugwinning.

11 december 2023


Rondetafelgesprek informatica (Online) – sessie 2/2


Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn.

15 juni 2023


AI in het onderwijs 


Op vrijdag 14 juni, van 15.00 tot 19.30 uur, organiseren AlfaGammapartners en Bètapartners op het Regius College in Schagen een conferentie over AI in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor ChatGPT. Het doel is te leren hoe AI werkt en gebruikt kan worden in de les, waarbij er veel ruimte is voor onderlinge uitwisseling van best practices.

8 april 2024


Excursie – De rol van veen in klimaatverandering


Welke rol speelt ons veen in de klimaatverandering? En welke rol zou het veen kunnen spelen in tegengaan van klimaatverandering? Tijdens de excursie gaan we verder in op de praktische kant; wat wordt er gemeten en hoe doet men dat? En wat voor excursie zou je hier met je eigen leerlingen kunnen doen?

16 november 2023


Symposium Smart Education


Technologische ontwikkelingen rond AI zorgen voor nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Maar hoe? Het Smart Education Lab van de HvA gaat tijdens het symposium ‘Smart Education’ hierop in.

6 mei 2024


PLG bijeenkomst 3: Modeldidactiek Natuurkunde


Dit schooljaar zetten we de PLG voor Modeling Instruction voor natuurkunde onder de naam Modeldidactiek voort. In deze derde PLG bijeenkomst van het project Modeldidactiek neemt docent Cathy Baars ons mee in lessen waarin gebruikgemaakt wordt van simulaties.

26 maart 2024


Masterclass Big Data Sciences


Masterclass voor 5 en 6 vwo leerlingen die zich willen verdiepen in Big Data voor de vakken wiskunde en informatica

15 februari 2024


Inspiratiesessie over lesmateriaal en PTA


Sinds 2020 is er een nieuw examenprogramma binnen informatica en hebben docenten al eerste ervaringen opgedaan hiermee. Tijdens deze actieve workshop gaan we in op verscheidende vragen.

15 juni 2023


Geowerkvormen 2.0 en de interactieve watercyclus


Net voordat de CE drukte losbarst, kun je je onderdompelen in bruikbare en makkelijk te realiseren werkvormen met betrekking tot de fysische geografie. We starten met een keynote van Marc Bierkens (verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Deltares) over de waterkringloop, gevolgd door een presentatie van een nieuw ontwikkeld interactief model van de waterkringloop. Na het diner gaan we onder leiding van vakdidacticus Gotze Kalsbeek van de UvA aan de slag met geowerkvormen.

13 november 2023


Page 1 of 36