Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 209 Results
Page 1 of 21

Excursie Marker Wadden


Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Dat biedt uitgelezen contexten voor in de biologieles. Deze excursie gaat in op de aanleg en het belang van de Marker Wadden en er is special aandacht voor de vogelrijkdom.

10 juni 2021


Het plantenmicrobioom in het klaslokaal


Tijdens deze vakbijeenkomst gaat prof. dr. Harro Bouwmeester in op intrigerende wereld van het plantenwortel microbioom. Hij leidt het onderzoeksprogramma en hij zal ook ingaan op een initiatief waarbij we een VR omgeving bouwen voor het onderwijs.

7 april 2021


Fysica van physical computing


De vakbijeenkomsten van 10 en 17 juni hebben als thema: “De fysica van Physical Computing”. Om met computers te meten en te sturen in de fysieke wereld, is enige basiskennis van natuurkunde en elektronica handig. Deze bijeenkomst is een “opfrisser” voor onderwerpen als elektriciteit: spanning, stroom, weerstand; vermogen en energie; motoren en relais; analoge en digitale signalen; enz

23 maart 2021


Vakbijeenkomst: De chemie in West-Afrikaanse textiel


Door een lezing en zelf verven krijg verdiepen we ons in de productie van deze kleurige lappen die in Nederland gemaakt worden voor de Afrikaanse markt.

6 januari 2020


Het nut van wiskunde


De nieuwe website mathness.nl voor middelbare scholieren koppelt actuele toepassingen aan onderwerpen uit het schoolboek.

9 maart 2021


Hoe maak je een snel formatieve toets?


We willen allemaal inzicht in wat onze leerlingen al kunnen en wat ze nog moeilijk vinden, maar een formatieve toets maken kost veel tijd. Met de LeerLevels crowd-omgeving kun je op basis van leerdoelen en een RTTI filter snel een selectie maken uit zo’n 2200…

31 mei 2021


Masterclass Perspectieven op Klimaat (online)


Tijdens deze masterclass ga je je verdiepen in het concept chaos. Veel dynamische systemen vertonen chaos, en daardoor zijn voorspellingen maken lastig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het weer. Ga zelf op een wiskundige manier hiermee puzzelen!

25 januari 2021


Programmeren met spreadsheets


Met spreadsheets kun je modelleren, simuleren en eenvoudige algoritmen programmeren – van van prooi-roofdier-systeem, via cellulaire automaten, tot een Difference Engine-algoritme en het algoritme van Euclides.

22 maart 2021


Vakbijeenkomst: kunstmatige eiwitten voor nieuwe medicijnen en diagnostiek


Hoe maak je kunstmatige eiwitten en wat zijn de toepassingen ervan? Maak kennis met dit inspirerende vakgebied en doe ideeën op over hoe je dit meteen in je lessen kunt gebruiken.

12 april 2021


Spreadsheets voor beginners


Leer de grondbeginselen van spreadsheets, bruikbaar in elk spreadsheet-programma, in de online vakbijeenkomst op 20 mei. Met het online lesmateriaal kun je daarna verder zelfstandig aan de slag.

22 maart 2021


Page 1 of 21