Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 209 Results
Page 1 of 21

Mini-symposium: Laat je inspireren door de Coderclass


Met docenten en schoolleiders bespreken we ervaringen met sterk gedifferentieerd informatica-onderwijs, badges en leerlijnen. Wat biedt dit de leerlingen, wat vraagt dit van docenten en de organisatie op de school. Met schoolleiders bespreken we hoe je het vak informatica in verschillende vormen kunt aanbieden in het licht van het tekort aan docenten.

6 september 2021


Heen-en-weer-denken bij practica


Wouter Spaan doet onderzoek naar practica bij natuurkunde en scheikunde en neemt ons mee in zijn onderzoek. Met duidelijke voorbeelden om de leerlingen van doen naar denken te krijgen en natuurlijk weer terug van denken naar doen.

7 juli 2021


Structuur-eigenschapredeneren: experimenten voor meso-macro


Leer hoe je met eenvoudige experimenten leerlingen beter kunt leren redeneren tussen structuur en eigenschappen. Met opzetmicroscopen voor smartphones kun je leerlingen eenvoudig meer inzicht in het verband tussen meso en macro.

7 juni 2021


Kennismakingsbijeenkomst: ABE leskist Proef je PTC?


Bij deze bijeenkomst maakt u kennis met de apparatuur en het bijbehorende practicum van de ABE leskist. Het doel van deze bijeenkomst is dat u goed voorbereid bent en hierdoor gemakkelijk met het practicum aan de slag kunt in de klas.


The Quantum Quest


De quantumcomputer komt eraan! In september is er een vakbijeenkomst voor docenten over de wiskunde achter deze doorbraak. In november is er de webklas The Quantum Quest voor bovenbouwleerlingen.

4 mei 2021


Vakantiecursus Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes


De Vakantiecursus Wiskunde is een tweedaagse bijscholing voor docenten in de zomervakantie. Dit jaar vindt de 75e editie van de Vakantiecursus plaats en heeft als thema: Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes. De cursus wordt twee keer gegeven, op 27 en 28 augustus 2021 in Amsterdam en op 3 en 4 september 2021 in Eindhoven.

23 maart 2021


Excursie Marker Wadden


Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Dat biedt uitgelezen contexten voor in de biologieles. Deze excursie gaat in op de aanleg en het belang van de Marker Wadden en er is special aandacht voor de vogelrijkdom.

10 juni 2021


Het plantenmicrobioom in het klaslokaal


Tijdens deze vakbijeenkomst gaat prof. dr. Harro Bouwmeester in op intrigerende wereld van het plantenwortel microbioom. Hij leidt het onderzoeksprogramma en hij zal ook ingaan op een initiatief waarbij we een VR omgeving bouwen voor het onderwijs.

7 april 2021


Fysica van physical computing


De vakbijeenkomsten van 10 en 17 juni hebben als thema: “De fysica van Physical Computing”. Om met computers te meten en te sturen in de fysieke wereld, is enige basiskennis van natuurkunde en elektronica handig. Deze bijeenkomst is een “opfrisser” voor onderwerpen als elektriciteit: spanning, stroom, weerstand; vermogen en energie; motoren en relais; analoge en digitale signalen; enz

23 maart 2021


Vakbijeenkomst: De chemie in West-Afrikaanse textiel


Door een lezing en zelf verven krijg verdiepen we ons in de productie van deze kleurige lappen die in Nederland gemaakt worden voor de Afrikaanse markt.

6 januari 2020


Page 1 of 21