Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 170 Results
Page 1 of 17

Online sessie: Blended learning (Biologie)


Blended learning is een onderwijs vorm dat al langer bestaat, en wellicht veel meer toegepast zou moeten en kunnen worden. Wat zouden we hier direct in de praktijk mee kunnen doen?

25 juni 2020


Vakantiecursus Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen


De Vakantiecursus Wiskunde is een tweedaagse bijscholing voor docenten in de zomervakantie. Dit jaar vindt de 74e editie van de Vakantiecursus plaats en heeft als thema: Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen. De cursus wordt twee keer gegeven, op 21 en 22 augustus 2020 in Amsterdam en op 28 en 29 augustus 2020 in Eindhoven.

6 maart 2020


Afgelast: Vakbijeenkomst scheikunde: effectieve practica ontwerpen


HELAAS VERVALT DEZE ACTIVITEIT VANWEGE MAATREGELEN TEGEN HET COVID-19 VIRUS. DEELNEMERS WORDEN VIA MAIL OP DE HOOGTE GESTELD. INFORMATIE OVER ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN ZULLEN WIJ HIER PLAATSEN. Met demonstraties en practicum kunnen we in de natuurwetenschappen spectaculaire lessen maken en veel meer variatie creëren dan bij…

10 maart 2020


Afgelast: Cursusmiddagen CMA Coach


Is op jouw school Coach 7 geïnstalleerd maar ben je zelf net niet handig genoeg om er metingen mee uit te voeren of te modelleren? Op deze middagen ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen van de meest recente versie. De cursus is gericht op zowel handig worden met Coach 7 als op de manier waarop leerlingen het best begeleid kunnen worden.

2 september 2019


Afgelast: De winnaars van de Abel-prijs


De Abelprijs kun je zien als de Nobelprijs van de wiskunde. De prijswinnaar van 2020 zullen we op vrijdagmiddag 5 juni eren. Een expert zal het werk van de laureaat op een toegankelijke manier uitleggen.

28 januari 2020


Online sessies 4 en 11 juni: Spreadsheets toepassen in je vak


Maak je lessen interessanter, en je leerlingen Digitaal Geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak. Je gaat met uiteenlopende voorbeelden aan de slag, voor grafieken, verwerken van meetresultaten, simulaties, algoritmen, enz.. Ook jouw vragen en suggesties komen aan bod.

18 mei 2020


Online themasessies OnderwijsArena: Formatief handelen


Formatief evalueren, leren zichtbaar maken en recht doen aan het verschillen, dat klinkt allemaal nogal ingewikkeld. Maar het is beslist geen ‘rocket science’. Zeer waarschijnlijk heb je onbewust al een breed didactisch repertoire om dat te bereiken. Deze online sessie is erop gericht je daarvan bewust te maken, zodat je dat repertoire effectiever kunt inzetten. Daarnaast leer je een aantal strategieën die je in je eigen praktijk kunt toepassen.

13 januari 2020


Afgelast: Bijeenkomst TOA’s voor TOA’s


Het Pieter Nieuwland College is onze gastheer voor de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst in dit schooljaar. Dit is weer dè gelegenheid om met je collega’s van andere scholen ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

6 februari 2020


Afgelast: Excursie Marker Wadden


Op 27 mei, tijdens de Week van de Biologie, zeilen we een schip naar de Markerwadden van 09:30-18:00 vanuit Enkhuizen. 

13 januari 2020


Online themasessies OnderwijsArena: van moetivatie naar motivatie


In deze online themasessie gebruiken we de zelfdeterminatietheorie, een van de meest gebruikte theorieën over motivatie. We proberen de principes van deze theorie te doorgronden en te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk. We gaan op zoek naar factoren die een gevoel van autonomie, een gevoel van competentie en een gevoel van sociaal verbonden zijn bij leerlingen verhogen.


Page 1 of 17