Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 189 Results
Page 2 of 19

Vakbijeenkomst: Moderne ontwikkelingen in de chemie in de klas


Tim van Dulmen doet onderzoek naar hoe je de nieuwste ontwikkelingen in de chemie in je lessen
kunt verwerken.

5 oktober 2020


Vakbijeenkomst Scheikunde: effectieve practica ontwerpen


Tijdens deze vakbijeenkomst leer je onder leiding van Ed van den Berg hoe je practica ontwerpt waar leerlingen echt iets van leren. We gaan aan de slag met practica die bedoeld zijn om begripsvorming te ondersteunen.

29 september 2020


Webklas: The Quantum Quest


De webklas is een vierweeks online programma, dat je vanaf thuis of middelbare school volgt. Via internet heb je contact met je docenten en medeleerlingen. Het is bedoeld voor scholieren die interesse hebben in wiskunde, natuurkunde en informatica. Het doel van de webklas is om middelbare scholieren in aanraking te laten met hedendaags wetenschappelijke ontwikkelingen en met de manier waarop je op de universiteit les krijgt.

19 juni 2018


Workshop meten en sturen met de microbit (Physical Computing)


In deze online bijeenkomsten ga je aan de slag met de micro:bit als meet- en stuurcomputer.

25 juni 2020


Paddenstoelensafari, zoeken naar eetbare soorten


In deze cursus gaan we in een bos op zoek naar paddenstoelen, welke zijn eetbaar en welke niet, en gaan we ook kijken hoe we de fascinerende wereld van schimmels naar leuke lesstof kunnen omzetten.


Workshop: Heen-en-weer-denken bij practica


Wouter Spaan doet onderzoek naar practica bij natuurkunde en scheikunde en neemt ons mee in zijn onderzoek. Met duidelijke voorbeelden om de leerlingen van doen naar denken te krijgen en natuurlijk weer terug van denken naar doen.

15 juni 2020


Online sessie: Blended learning (Biologie)


Blended learning is een onderwijs vorm dat al langer bestaat, en wellicht veel meer toegepast zou moeten en kunnen worden. Wat zouden we hier direct in de praktijk mee kunnen doen?

25 juni 2020


Vakantiecursus Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen


De Vakantiecursus Wiskunde is een tweedaagse bijscholing voor docenten in de zomervakantie. Dit jaar vindt de 74e editie van de Vakantiecursus plaats en heeft als thema: Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen. De cursus wordt twee keer gegeven, op 21 en 22 augustus 2020 in Amsterdam en op 28 en 29 augustus 2020 in Eindhoven.

6 maart 2020


Afgelast: Vakbijeenkomst scheikunde: effectieve practica ontwerpen


HELAAS VERVALT DEZE ACTIVITEIT VANWEGE MAATREGELEN TEGEN HET COVID-19 VIRUS. DEELNEMERS WORDEN VIA MAIL OP DE HOOGTE GESTELD. INFORMATIE OVER ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN ZULLEN WIJ HIER PLAATSEN. Met demonstraties en practicum kunnen we in de natuurwetenschappen spectaculaire lessen maken en veel meer variatie creëren dan bij…

10 maart 2020


Afgelast: Cursusmiddagen CMA Coach


Is op jouw school Coach 7 geïnstalleerd maar ben je zelf net niet handig genoeg om er metingen mee uit te voeren of te modelleren? Op deze middagen ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen van de meest recente versie. De cursus is gericht op zowel handig worden met Coach 7 als op de manier waarop leerlingen het best begeleid kunnen worden.

2 september 2019


Page 2 of 19