Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

165 Resultaten
Pagina 2 van 17

Afgelast Vakbijeenkomst: “Heen-en-weer-denken bij practica”

Wouter Spaan doet onderzoek naar practica bij natuurkunde en neemt ons mee in zijn onderzoek. Met duidelijke voorbeelden om de leerlingen van doen naar denken te krijgen en natuurlijk weer terug van denken naar doen.

Vakken: Archief, Natuurkunde, Scheikunde, TOA,
Datum: 30-03-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Afgelast Vakbijeenkomst Natuurkunde: NOVA20/IAU100 Duik in een zwart gat!

Op 25 maart 2020 bieden we i.s.m. NOVA nascholing aan met twee experts, prof. dr. Sera Markoff en dr. Marcel Vonk, die ons alles kunnen vertellen over zwarte gaten en het Event Horizon Telescope project. Ook word je uitgedaagd om middels een opdracht zelf aan de slag te gaan en mee te denken hoe we dit onderwerp het beste in de klas kunnen presenteren.

Vakken: Archief, Natuurkunde, NLT,
Datum: 25-03-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Afgelast: Verkenning Biologie blended learning

Veel docenten passen al ICT toe in de biologie lessen, waarbij oa online leren wordt gecombineerd met ondersteuning door de docent en het boek(=blended learning). In deze PLG gaan we werken aan een complete set samenhangend materiaal met verschillende didactische strategieën voor de biologielessen. In deze bijeenkomst verkennen we de wensen en mogelijkheden.

Vakken: Archief, Biologie,
Datum: 24-03-2020:
Doelgroep: Docenten


Afgelast: Vakbijeenkomst Scheikunde: circulaire chemie, op weg naar een afvalvrije chemische industrie

‘Afval is grondstof’ is een mooi principe om chemie groener te maken. Maar hoe doe je dit? Chris Slootweg laat zien hoe chemische processen echt circulair kunnen worden. Hoe producten dan onbeperkt hergebruikt kunnen worden met energie als enige input. Ook gaat hij met docenten aan de slag met hoe je dit in de les kunt gebruiken.

Vakken: Archief, NLT, Scheikunde,
Datum: 24-03-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Afgelast: vakbijeenkomst: Kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

In de lezing en rondleiding langs apparatuur in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt ingegaan op de stand van de techniek in DNA-onderzoek. Ook voor enkele leerlingen. Het AVL is één van de topcentra waar een significante bijdrage aan onderzoek wordt gegeven oa door de combinatie met kankerzorg.

Vakken: Archief, Biologie, Natuurkunde, NLT,
Datum: 17-03-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA
Doelgroep: Leerlingen


Afgelast: Bètapartnersconferentie 2020 – Bèta Breed Betrokken

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert de Bètapartners haar jaarlijkse conferentie.

Vakken: Aardrijkskunde, Archief, Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, O&O, Scheikunde, TOA, Vakoverstijgend, Wiskunde,
Datum: 12-03-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Masterclass Het Bijzondere Brein

Tijdens deze masterclass ga je je verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek. Je krijgt de kans om in echte hersenen te kijken naar de verschillende functionele gebieden.

Vakken: Archief, Biologie, Masterclasses, NLT,
Datum: 11-03-2020:
Doelgroep: Leerlingen


Masterclass Meten en Rekenen aan Beweging

Tijdens deze masterclass ga je je verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek. Je krijgt de kans om in echte hersenen te kijken naar de verschillende functionele gebieden.

Vakken: Archief, Biologie, Masterclasses, Natuurkunde, NLT,
Datum: 09-03-2020:
Doelgroep: Leerlingen


Vakbijeenkomst Scheikunde: hormoonverstorende stoffen: de volgende milieuramp?

Deze vakbijeenkomst gaat over de nieuwste wetenschappelijke kennis over hormoonverstoorders; over hoe ver deze stoffen ons leefmilieu en lichaam zijn binnengedrongen, wat de gevaren voor onze gezondheid zijn en hoe je blootstelling kunt verminderen. Tenslotte is er aandacht voor hoe je deze kennis in je lessen zou kunnen inzetten.

Vakken: Archief, Biologie, NLT, Scheikunde,
Datum: 25-02-2020:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Vakbijeenkomst Informatica: Didactiek van het programmeren

In deze bijeenkomst behandelen we een aantal aspecten van de didactiek van het programmeren. We besteden aandacht aan de eerste stappen en aan het vervolg daarop. Waar mogelijk maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten, vooral op het gebied van hersenen en leren. De deelnemers gaan in de bijeenkomst zelf met de stof aan de slag, met het oog op hun eigen onderwijs.

Vakken: Archief, Informatica,
Datum: 13-02-2020:
Doelgroep: Docenten


Page 2 of 17