Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

Found 172 Results
Page 2 of 18

Online themasessie OnderwijsArena: Zelfwerkzaamheid begeleiden


In deze online themasessie besteden we daarom niet alleen aandacht aan de theorie achter de zone van naaste ontwikkeling en scaffolding, maar ervaar en leer je ook een aantal concrete manieren om dat op een praktische manier toe te passen in jouw eigen lessen.

13 januari 2020


Afgelast Vakbijeenkomst: De chemie in West-Afrikaanse Textiel


Door een lezing en zelf verven krijg verdiepen we ons in de productie van deze kleurige lappen die in Nederland gemaakt worden voor de Afrikaanse markt.

6 januari 2020


Online sessies 9/16 april: Spreadsheets toepassen in je vak


Maak je lessen interessanter, en je leerlingen Digitaal Geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak. Je gaat met uiteenlopende voorbeelden aan de slag, voor grafieken, verwerken van meetresultaten, simulaties, algoritmen, enz.. Ook jouw vragen en suggesties komen aan bod.

5 februari 2020


Afgelast: Anatomie van een gans en een big in de les, project onderwijs in een multidisciplinaire omgeving


Tijdens deze workshop krijg je een voorbeeld voor projectonderwijs, en ga je inderdaad zelf leren hoe je anatomie kan toepassen op een gans en een big, en kun je dit zelf uitvoeren. Tot slot laten we zien hoe je leerlingen bewust kunt maken van de herkomst van ons voedsel.

7 november 2019


Afgelast: Cursus Kwantumwereld


Dr. Marcel Vonk gaat in drie sessies in op de theorie van kwantummechanica, voorbeelden en vertaling naar de lessituatie. Na een presentatie ga je zelf aan de slag met opgaven, ook op leerlingniveau, zodat er direct materiaal is om in de les te gebruiken!

10 februari 2020


Afgelast: Leve de wiskunde!


Leve de Wiskunde! staat in het teken van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs

25 september 2019


Afgelast Vakbijeenkomst: “Heen-en-weer-denken bij practica”


Wouter Spaan doet onderzoek naar practica bij natuurkunde en neemt ons mee in zijn onderzoek. Met duidelijke voorbeelden om de leerlingen van doen naar denken te krijgen en natuurlijk weer terug van denken naar doen.

6 februari 2020


Afgelast Vakbijeenkomst Natuurkunde: NOVA20/IAU100 Duik in een zwart gat!


Op 25 maart 2020 bieden we i.s.m. NOVA nascholing aan met twee experts, prof. dr. Sera Markoff en dr. Marcel Vonk, die ons alles kunnen vertellen over zwarte gaten en het Event Horizon Telescope project. Ook word je uitgedaagd om middels een opdracht zelf aan de slag te gaan en mee te denken hoe we dit onderwerp het beste in de klas kunnen presenteren.

11 juli 2019


Afgelast: Verkenning Biologie blended learning


Veel docenten passen al ICT toe in de biologie lessen, waarbij oa online leren wordt gecombineerd met ondersteuning door de docent en het boek(=blended learning). In deze PLG gaan we werken aan een complete set samenhangend materiaal met verschillende didactische strategieën voor de biologielessen. In deze bijeenkomst verkennen we de wensen en mogelijkheden.

16 januari 2020


Afgelast: Vakbijeenkomst Scheikunde: circulaire chemie, op weg naar een afvalvrije chemische industrie


‘Afval is grondstof’ is een mooi principe om chemie groener te maken. Maar hoe doe je dit? Chris Slootweg laat zien hoe chemische processen echt circulair kunnen worden. Hoe producten dan onbeperkt hergebruikt kunnen worden met energie als enige input. Ook gaat hij met docenten aan de slag met hoe je dit in de les kunt gebruiken.

16 december 2019


Page 2 of 18