Atoommodel maakt verbinding tussen scheikunde en klassieke talen

Thomas van Vroonhoven en Marjolein Wal, docenten van het Felisenum, hebben een praktische, vakoverstijgende lessenserie ontwikkeld voor klassieke talen én scheikunde. De lessen gaan over de geschiedenis van het atoommodel en zijn bedoeld voor de derde klas.

Leerlingen vertalen bij de klassieke talen fragmenten van denkers uit de oudheid die ideeën hadden over de structuur van materie. Bij scheikunde gaan ze m.b.v. deze teksten modelleren en leren ze meer over de ontwikkeling van het atoommodel door de eeuwen heen.

Het lesmateriaal beslaat drie lessen, één voor Grieks en twee voor scheikunde. De lessenserie kan worden uitgebreid met een les Latijn. Het is ook mogelijk om alleen de lessen scheikunde te doen m.b.v. vertalingen van Griekse en Latijnse teksten.

Alle materialen zijn te vinden op de website van Leraar24: https://www.leraar24.nl/atoommodel-maakt-verbinding-tussen-scheikunde-en-klassieke-talen/
Op de website van Quamlibet (lesnmateriaal voor klassieke talen) is het ook gepubliceerd, in te zien na (gratis) account aanmaken: https://www.quamlibet.nl/lessenreeksen/atomisme/

25-feb-2019