Auteur: Melanie Rosenhart

In dit Science lab nemen we letterlijk een kijkje in het brein. Bedoeld voor de derde klas, bedenken leerlingen een elektro-encefalografie (EEG) experiment en voeren ze dit uit in een echt laboratorium op de Universiteit van Amsterdam. Leerlingen leren zo in een authentieke context onderzoek...

In dit sciencelab krijgen leerlingen in een circuitpracticum zowel eenvoudige proeven als omvangrijke opstellingen ter beschikking om zelf de proeven uit te voeren onder begeleiding van masterstudenten natuurkunde. Doelbewust wordt geprobeerd het duale karakter van elektronen en straling te laten zien....