Auteur: Melanie Rosenhart

Deze e-klas gaat het over het onderwerp ecologie. In de ecologie bestudeert men de samenhang in de natuur, d.w.z. de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en de niet-levende natuur, zoals water, mineralen, bodemgesteldheid en temperatuur....

Deze e-klas is opgebouwd rond de behandeling van een verkeersslachtoffer die in het ziekenhuis een aantal aandoeningen doormaakt....

In deze e-klas kruipen leerlingen in de huid van een arts die te maken krijgt met een jong stel dat een kinderwens heeft. ...

De e-klas biedt lesmateriaal in een elektronische leeromgeving in de vorm van animaties, applets, films, plaatjes, teksten, vragen en opdrachten, screencasts, practica en PowerPoint presentaties....

In deze module doen leerlingen ervaringen op in de Virtuele Fabriek. Ze krijgen op deze manier inzicht in wat er allemaal komt kijken bij verschillende belangrijke productieprocessen in de chemische industrie....