Auteur: Ikram Ben Haddi

Marco Kragten Ik ben hoofddocent bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Mijn onderzoek richt zich op de didactiek van bètavakken in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste focus van mijn werk is hoe studenten (beter) kunnen leren met en van kennisrepresentaties...

Mareanne Karssen Ik ben onderwijsdirecteur van de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van twee voortgezet onderwijs scholengroepen. In de stuurgroep vertegenwoordig ik de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU. Onze organisatie is lid van Bètapartners,...

Aad Monquil Sinds 2017 ben ik lerarenopleider wiskunde van de VU. Ik vind het belangrijk dat we op alle niveaus goed en ambitieus wiskundeonderwijs hebben. Dit geldt zowel voor leerlingen die het moeilijk vinden als voor leerlingen die veel aankunnen. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen...

Redmer Kuiken Na het atheneum, heb ik wiskunde gestudeerd aan de VU met als bijvakken meteorologie en bedrijfseconomie. Daarna was ik achtereenvolgens wiskundedocent, rector in Purmerend en vervolgens in Amsterdam. Om tot slot mijn onderwijscarrière te beëindigen als bestuurder van onderwijskoepel ZAAM in Amsterdam. Nu gepensioneerd,...

Jan Pieter van der Schaar Ik ben theoretisch fysicus aan het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam, en gespecialiseerd in de kosmologie, het ontstaan van het heelal en de theorie van quantum zwaartekracht. Daarnaast ben ik de onderwijsdirecteur van de Graduate School of Sciences...

Hüseyin Asma Ik ben directeur van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Het Metis is een school waar innovatie en bètaonderwijs belangrijk onderdelen van zijn. Sinds de oprichting in 2008 nemen wij deel aan verschillende ontwikkelnetwerken. Collega’s kennen elkaar en leren van elkaar en samen helpen...

Bert Haalboom Trotse ambassadeur van Bètapartners sinds 2011! Ik ben in 2009 begonnen als PAL (Persoonlijk Assistent van de Leraar) op het Martinuscollege in Grootebroek, waar ik nog steeds werkzaam ben. Als leraar natuurkunde en nlt heb ik altijd geprobeerd de wereld het klaslokaal in te...