Auteur: jeroen@easysitenow.nl

Het doel van BNW is dat de leerling een onderzoek leert uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Daarnaast leert de leerling passende onderzoekstaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. De leerling kan deze lessen volgen zonder...

Het doel van BNW is dat de leerling een onderzoek leert uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Daarnaast leert de leerling passende onderzoekstaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. De leerling kan deze lessen volgen zonder...

Mocht deze opdracht in jouw kraam te pas komen: veel plezier ermee! De laatste twee onderdelen passen niet meer in één les van 50 minuten en kunnen gebruikt worden als huiswerk. Na enkele lessen (een begrip als remspanning moet bv. wel bekend zijn) werkt deze...

n een aantal stappen leren leerlingen een onderzoekje naar verontreinigingen en het gebruik van voedingsbodems. Bij het materiaal moet je zelf op internet/youtube/uitzending gemist een aflevering opzoeken van De Smaakpolitie....

Binnenkort ga je in een lo-les metingen doen, om de invloed van allerlei sportieve inspanning op bloeddruk OF koolstofdioxideproductie OF zweetproductie OF hartslag te bepalen. Die metingen heb je nodig voor het maken van je als toets tellende verslag voor biologie....