Auteur: jeroen@easysitenow.nl

Binnenkort ga je in een lo-les metingen doen, om de invloed van allerlei sportieve inspanning op bloeddruk OF koolstofdioxideproductie OF zweetproductie OF hartslag te bepalen. Die metingen heb je nodig voor het maken van je als toets tellende verslag voor biologie....

Dit materiaal is bedoeld voor 3 projectmiddagen, 9 lesuren. Wij gebruiken het als pilot in het eerste jaar van Mens & Natuur, dat we doen in klas 1 Gym, schooljaar 2005-2006. Tussendoor moet huiswerk worden gedaan. Onderwerp: meten van afstanden en hoeken, rekenen met verschillende...

Dit is een praktische opdracht voor wi en na. Leerlingen onderzoeken bij wiskunde de functie die de verlichtingssterkte op een wegdek weergeeft als functie van afstand tot en hoogte van een lantaarnpaal. Bij natuurkunde meten ze met een luxmeter de verlichtingssterkte van een lamp in...

Dit is een project dat kan worden gedaan tijdens de behandeling van krachten in klas 4V en 4H natuurkunde. Leerlingen oriënteren zich eerst op bruggen, constructies,de manier waarop krachten werken enz. Ze gebruiken daarbij foto’s, websites, applets enz. Daarna gaan ze met gratis te downloaden...

Samenwerkingsproject voor de onderbouw waarbij de vakken natuurkunde (de Supersoaker en de wet van Boyle), biologie (waterkwaliteitsonderzoek), scheikunde (zuurgraad) en wiskunde (modelleren) betrokken zijn....

De auteur André Heck (UvA) heeft in samenwerking met Peter Uylings dit materiaal in een VWO 5 N&T klas uitgeprobeerd als onderdeel van de E-klas. Hoewel de E-klas een pilot wiskunde betreft, is deze combinatie van (video)meten en modelleren bij natuurkunde uitgevoerd....