Auteur: Karen

Het Bètapartners jaaroverzicht 2022-2023 is af! Tijdens dit schooljaar hebben 45 vo-scholen, VU, UvA en bedrijven intensief samengewerkt aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio. Het was een goed jaar. Een jaar zonder coronabeperkingen, leerlingen weer in de lesbanken en docenten voor en in...

Voor de derde keer hebben de Reizende DNA-labs & ABE Nederland subsidie ontvangen van de Amgen Foundation die het wereldwijde onderwijsprogramma Amgen Biotech Experience (ABE) ondersteunen. Het onderwijsprogramma bestaat uit zeven Reizende DNA-labs, met een achtste onderweg en drie uitgiftepunten voor de ABE leskist. Dit is...