Auteur: Miranda Overbeek

Komend schooljaar maakt AlfaGammapartners een grote sprong: het aantal Vaksteunpunten stijgt van twee (Nederlands en Economie) naar minstens zeven (Moderne Vreemde Talen, Geschiedenis, Maatschappijleer/kunde, Kunst en Cultuur, Godsdienst en Levensbeschouwing). Daarnaast organiseren ze samen met Bètapartners en het VU Pre-University College een aantal Themasteunpunten en...

Kees Denneman, docent Biologie op het Bonhoeffer College in Castricum, zal Stan Poppe opvolgen als Vaksteunpuntcoördinator NLT. Vanaf volgend schooljaar gaat hij aan de slag, maar hij zal dit voorjaar al wat werkzaamheden oppakken. Kees vertelt: "Met veel plezier geef ik zowel het vak NLT als...

Op 25 en 26 maart vond de nationale eindronde van de European Olympiad of Experimental Science (EOES, voorheen EUSO, European Union Science Olympiad) plaats aan Wageningen Universiteit. Anne-Fleur Osinga, Jsa Marie Scheele en Ayla Verheul van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, hebben deze nationale eindronde gewonnen....

Voorjaar 2022 start de actualisatie van onder andere de examenprogramma’s Natuurwetenschappelijke vakken. Hiervoor heeft het ministerie van OCW opdracht gegeven aan SLO. Wat ga je doen als vakvernieuwingscommissie? Je ontwikkelt de examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo. Voor Natuurwetenschappelijke vakken bestaat deze commissie uit leraren...

Inhoud Hoe kun je nieuwe moleculen maken voor biologisch afbreekbare plastics of nieuwe medicijnen? Kun je van afval vliegtuigbrandstof maken? En hoe ontwerp je nieuwe detectiemethoden om chemische stoffen op te sporen? Scheikunde studeren aan de universiteit is anders dan op het vwo. In de bacheloropleiding gebruik...