Auteur: Miranda Overbeek

Bètapartners heeft een nieuwe beleidsagenda voor de periode 2017-2022. De hoofddoelstelling blijft het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze, op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen. Verder richten we ons op het lerarentekort, maatschappelijke ontwikkelingen en...

De MBO Raad en VO-raad hebben een gezamenlijk expertisepunt LOB ingericht. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie en inhoudelijke uitvoering van LOB, het organiseren van de deskundigheid voor LOB binnen de school en LOB op de overgangen. Lees er meer...

Per 1 augustus 2018 wordt het nieuwe lerarenregister ingevoerd. Docenten die in het vrijwillige register zijn ingeschreven, kunnen hun registerdossier blijven inzien en bijhouden, en meenemen naar het nieuwe register. Aanbieders kunnen dit schooljaar echter geen activiteiten laten valideren, dus op onze nascholingscertificaten zullen geen...

Wil je ook deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het Leraren Ontwikkel Fonds? Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs is er weer LOF-subsidie beschikbaar. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 16 januari. Lees er meer over op...

De afgelopen drie jaar heeft de STEM Teacher Academy docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven gestimuleerd. In de eindpublicatie van dit project zijn de resultaten, ervaringen en praktijkvoorbeelden te vinden....

Wat maak je als beginnende wetenschapper allemaal mee? En wat houdt het doen van onderzoek precies in? De jonge onderzoekers van Faces of Science vertellen in hun blogs en filmpjes toegankelijk over het dagelijks leven van een promovendus. Bekijk de website....

Op korte termijn zijn we op zoek naar docenten die deel willen nemen aan een werkgroep (PLG) die zich bezig gaat houden met het ontwikkelen van lesmateriaal over duurzame energie. Middelbare school docenten werken daarbij over een langere periode samen met docenten van het hoger...

In de komende drie jaar zal het Reizende DNA-lab samenwerken met de Amgen Biotech Experience (ABE) om middelbare scholen te enthousiasmeren voor biotechnologie. Het Reizende DNA-lab bestaat uit zes mobiele practica die middelbare scholieren onderwijzen op het gebied van DNA, genen, genomics en de laatste onderzoekstechnieken....