Auteur: Miranda Overbeek

Bekijk hier het Bètapartners jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 waarin 48 VO-scholen, VU, UvA en bedrijven intensief hebben samengewerkt aan de kwaliteit van het bètaonderwijs in de regio. Ondanks de coronacrisis hebben het afgelopen schooljaar 2821 leerlingen en 1602 docenten deelgenomen aan onze activiteiten. De...

Scholen hebben gedurende de coronacrisis veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Kennisnet heeft op basis van nationale en internationale onderzoeken de geleerde lessen over afstandsonderwijs op een...

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep is een project dat deel uitmaakt van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam. Dit project wil leraren gemotiveerd (be)houden voor het onderwijs door zowel het bieden van loopbaanperspectief als het bieden van loopbaanontwikkeling. In plaats van ‘eens een leraar, altijd een...

In de Brainport digibieb staan (vrij beschikbare) lesbrieven over uitdagingen van bedrijven. De opdrachten in de lesbrieven zijn allemaal doe- en denkopdrachten waarbij leerlingen werken aan open vraagstukken. De lesbrieven zijn geschreven voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo, maar door de opzet ook...

Na ruim acht jaar draagt Eelco Dijkstra per 1 augustus a.s. het stokje als Vaksteunpuntcoördinator Informatica & Digitale Geletterdheid over aan Jasper Dukers. Eelco: "Hij is niet onbekend in de VO-informatica-wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jasper hier iets moois en inspirerends van...

In twee bijeenkomsten (22 en 29 april 2021) hebben de deelnemers kennis gemaakt met de principes van databases, aan de hand van de toepassingen Notion en Airtable. Deze maken het gebruik van databases laagdrempelig door "de kracht van een database te combineren met de gebruikersinterface...

Vanaf het volgende schooljaar heeft Bètapartners weer een Vaksteunpunt Aardrijkskunde, met Marloes van Putten als coördinator. Zij stelt zich hier aan jullie voor: "Ik ben Marloes van Putten en ik ga het komende jaar starten als vaksteunpuncoördinator Aardrijkskunde. Negen jaar geleden heb ik de opleiding Aarde...

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) blijkt substantieel bij te dragen aan de keuze voor een universitaire bètatechnische studie, meer dan het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Bovendien kiezen meisjes die examen doen in O&O vaker voor een ingenieursopleiding, zo laat recent onderzoek van...