Auteur: Miranda Overbeek

Vanaf het volgende schooljaar heeft Bètapartners weer een Vaksteunpunt Aardrijkskunde, met Marloes van Putten als coördinator. Zij stelt zich hier aan jullie voor: "Ik ben Marloes van Putten en ik ga het komende jaar starten als vaksteunpuncoördinator Aardrijkskunde. Negen jaar geleden heb ik de opleiding Aarde...

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) blijkt substantieel bij te dragen aan de keuze voor een universitaire bètatechnische studie, meer dan het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Bovendien kiezen meisjes die examen doen in O&O vaker voor een ingenieursopleiding, zo laat recent onderzoek van...

Het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) in Amsterdam organiseert een LOB-programma voor de 4- en 5-havo leerlingen, dat uitmondt in een profielwerkstukweek. “We hebben hiervoor gekozen, omdat we merkten dat er veel uitval is in het hoger onderwijs en één van de oorzaken ligt bij een...

Vanaf het volgende schooljaar hebben wij een nieuwe Biologie Vaksteunpuntcoördinator: Paula Mittelberg. Zij stelt zich aan jullie voor: "Ik ben Paula Mittelberg en geef biologie en NL&T op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Sinds mijn 22e sta ik voor de klas en dat was een...

De inschrijving voor Imagination at Work 2021-2022 is geopend. Leerlingen kunnen zich tot 1 juli inschrijven in een groepje van 2 tot 4 leerlingen. Ze gaan dan voor hun profielwerkstuk aan de slag met vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaat of gezondheid. Meer informatie en aanmelden...

Plastic Soup Foundation heeft een nieuwe les voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. In deze les wordt de relatie tussen kleding, fast fashion, (plastic)vervuiling en gezondheid besproken. Leerlingen doen onderzoek naar hun kleding. Waar komt die vandaan en welke materialen zijn ervoor gebruikt? Wat is de...

"Het begon allemaal met een klein gesprekje met de NVON over spelletjes als andere praktische werkvorm; een onderwijs- differentiatie mogelijkheid. Een leuk gesprek dat uiteindelijk resulteerde in een artikel in het NVON-magazine 'Terugkoppeling'. Na de publicatie stroomden de vragen om spelletjes te delen binnen maar...

Big data en informatietechnologie zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Daarom is het van belang dat leerlingen, studenten en docenten over gedegen digitale competenties beschikken. Stichting Cosmicus vindt dat coderen een vaardigheid is die middelbare scholieren standaard aangeboden zouden moeten krijgen....