Auteur: Miranda Overbeek

VWO-6 leerlingen die aan de universiteit willen studeren, maar niet aan de wiskundetoelatingseis voor hun beoogde studie voldoen, kunnen in juli aan de UvA een cursus doen. Na het behalen van het aansluitende toelatingsexamen, kunnen ze alsnog in september starten aan de universiteit! Lees meer...

Vanwege de coronamaatregelen heeft het Bètapartners bètacoördinatorenoverleg van april via online sessies plaatsgevonden. In deze sessies hebben vertegenwoordigers van 27 scholen uit ons netwerk hun ervaringen met afstandsonderwijs ingebracht en inzichten en verwachtingen over de toekomst besproken. De docenten geven aan dat de ervaring met afstandsonderwijs...

In het februarinummer van NVOX wordt aandacht besteed aan de PAL (Bètapartners) en PAL-Junior (Regius College Schagen). In het artikel komen naast Bètapartners en Regius ook twee oud-PALs aan het woord. Lees over hun ervaringen en de opbouw van PAL en PAL-Junior...

In een ontwikkelende samenleving wordt de vraag naar energie steeds hoger, maar het gebruik van fossiele brandstoffen heeft schadelijke gevolgen. Politiek, wetenschap en bedrijfsleven: iedereen is betrokken. Hoe krijgen we Nederland samen duurzaam? Lees meer over deze nieuwe masterclass voor leerlingen...

Op 24 en 25 januari vond de eindronde van de European Union Science Olympiad (EUSO) plaats aan de Universiteit Maastricht. Hidde van Dijk, Martin van den Hogen en Robin van Lieverloo van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk, hebben deze nationale eindronde gewonnen. Op de tweede...

Op zaterdag 25 januari werd de eerste Amsterdamse voorronde van de tweede editie van de Nederlandse Hersenolympiade gespeeld op de Universiteit van Amsterdam op het Science Park. Vijftien leerlingen speelden zich door de drie rondes bestaande uit multiple choice vragen, hersenanatomie en patiënt diagnoses. Uiteindelijk...