Auteur: Monique Jhinnoe

Woensdag 10 november  2021 heeft Comenius College Hilversum een Vakoverstijgende bijeenkomst “Een goede onderzoeksleerlijn” in de bètavakken georganiseerd. Op deze school wordt het vak “Comenius in Science” gegeven, waarin de benodigde vaardigheden systematisch aan bod komen, leerlingen ook buiten de school opdrachten doen en waarbij veel...

Is de Brede Welvaartsindicator(BWI) geen betere keus om onze economische voorspoed te meten dan het BBP? Prof. dr Jeroen Hinloopen van het CPB neemt ons in zijn lezing mee in de actuele inzichten en ontwikkelingen van deze indicatoren. ...

We wisselen met een groep docenten onze beste les, lessenserie of opdracht uit. Zo brengen we elkaar weer op mooie ideeën voor goede lessen. Deze eerste bijeenkomst heeft geen thema. Met de deelnemers aan de bijeenkomst stellen we vast aan welke thema's behoefte is voor...

De leden van een PLG delen ervaringen, bespreken relevante literatuur, gaan in discussie met gastsprekers en hebben tot doel op hun eigen school veranderingen uit te proberen of te bespreken op basis van wat ze bij de PLG leren....

Elke les even naar buiten? Het kan! Zelfs in de stad is dit goed mogelijk. Felix Spee heeft ons laten zien hoe makkelijk en laagdrempelig het kan zijn om veldwerkopdrachten uit te voeren, in dit geval in hartje Amsterdam. Na de interessante inleiding, met paddestoelen...

Woensdag 6 oktober 2021 heeft Wouter Spaan voor een groep docenten en TOA’s van natuurkunde en scheikunde een uitleg gegeven over hoe je practica optimaal kunt inzetten. Speciale aandacht verdient daarbij het leggen van een relatie tussen de theorie en de ervaringen en acties in...