Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Beginnen met grafisch modelleren in de klas

Voor het doorrekenen van real-life situaties is numerieke natuurkunde nodig, maar hoe behandel je dit onderwerp in je onderwijs? Het is zeker mogelijk om je leerlingen handig te maken in het opzetten en variëren met eenvoudige modellen! Hoe eerder je daarmee begint, hoe meer je het vervolgens kunt benutten in lesactiviteiten. Daarmee vergroot je het inzicht in de natuurkunde in de echte wereld en je legt ook een basis voor computational thinking, onderdeel van digitale geletterdheid. 

Tuimelende atleten, snelle raketten, afkoelende kopjes, leeglopende vaten, stralende atomen zijn we allemaal al tegengekomen in opgaven. Welke fysica heb jij verder al eens modellerend aangepakt? En hebben je leerlingen het al eens gebruikt in een PWS? 

Onne van Buuren heeft een goede didactische aanpak ontwikkeld voor het leren werken met vooral grafische modellen en neemt dit in de workshop met je door.  Hij is vakdidacticus Natuurkunde bij de VU en docent natuurkunde bij het Metis Montessori Lyceum. Hij is gepromoveerd op de didactiek van grafisch modelleren.

Enige bekendheid met Coach 7 is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Voor deze workshop krijg je zo nodig een tijdelijke testlicentie voor Coach7. Deze is beschikbaar voor Mac, Windows of BYOD. Dit moet half december aangevraagd worden, dus zorg dat je op tijd inschrijft!

Foto: uit eigen collectie Onne van Buuren