Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Bepaling van het massapercentage salpeterzuur in ontkalker

Praktische opdracht voor  het bepalen van het massapercentage salpeterzuur in ontkalker middels een zuur-basetitratie. Leerlingen dienen zelf een werkplan te maken.

Bijlage:
ontkalker-bijlage
ontkalker-in-sjabloon