Bètapartners Academie

Leerlingen enthousiast maken voor een studie en carrière in bèta-technische richting door te verdiepen en uit te dagen, dat is de missie van Bètapartners.

We richten ons hierbij met name op bètadocenten in het voortgezet onderwijs (havo en vwo), die gebruik kunnen maken van ons aanbod van activiteiten en lesmaterialen bij het invullen van hun lesprogramma of om individuele leerlingen met een groot enthousiasme voor een specifiek vak extra diepgang aan te bieden. De meeste activiteiten en materialen zijn ontwikkeld door één van de samenwerkingspartners van Bètapartners: de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, maar er staan ook materialen van docenten voor docenten op de website.

Tevens ondersteunen we bètadocenten in hun professionaliseringsdoelstellingen middels activiteiten zoals nascholingscursussen, docentenconferenties en netwerkbijeenkomsten – al dan niet georganiseerd vanuit het Bètasteunpunt Amsterdam.