Bètapartnersconferentie 2016

De Bètapartnersconferentie 2016 heeft als thema ‘Buitengewoon Bèta’ en vindt plaats op vrijdag 15 april op de OSG De Hogeberg op Texel. Ook dit jaar hebben we weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld voor bètadocenten, TOA’s en schoolleiders uit ons netwerk. Uiteraard zijn docenten van scholen buiten het netwerk ook van harte welkom.

 

Vervoer en overnachting

Er is een mogelijkheid om met de bus naar Texel te komen. Deze vertrekt om 12.30u vanaf het Amstelstation in Amsterdam (verzamelen om 12.20). Er zijn 80 plaatsen beschikbaar (vol = vol). Voor de terugweg vertrekt de bus om 20.30 weer vanaf OSG De Hogeberg.

Voor wie na de conferentie op Texel wil overnachten, zijn er een aantal kamers beschikbaar gesteld bij StayOkay. Deze zijn inmiddels helaas volgeboekt. LET OP! Als je met bus mee bent gekomen op de vrijdag, moet je zelf vervoer regelen voor de terugreis op zaterdag. Aanmelden voor bus en hotel kan via het inschrijfformulier.

Tot slot: we bieden we op vrijdagavond na de conferentie en zaterdagochtend een aantal excursies aan. Meer informatie en aanmelden onder aan deze pagina.

2016

Programma

save thedate

15.00 – 15.30 u    Ontvangst met koffie en thee

15.30 – 15.45 u    Opening door de dagvoorzitter – Lutz Lohse

15.45 – 16.30 u    Keynote – Marjolein Zweekhorst

16.30 – 16.45 u    Pauze

16.45 – 17.45 u    Workshopronde 1

17.45 – 18.00 u    Wissel en tussendoortje

18.00 – 19.00 u   Workshopronde 2

19.00 – 20.00 u   Avondeten en borrel

Keynote

marjolein-zweekhorst

De keynote wordt verzorgd door Dr. Marjolein Zweekhorst, werkzaam als onderzoeker bij het Athena Institute van de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek houdt ze zich onder andere bezig met innovatie in onderwijs op het gebied van gezondheid, biotechnologie en bio-medische wetenschappen. Daarnaast is ze opleidingsdirecteur van de master Management Policy-Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences en doceert en coördineert ze zelf ook diverse vakken aan de VU Faculteit Aard- en Levenswetenschappen.

Workshops en presentaties

Ronde 1

Kleppen Dicht! Effectief leren met ICT

Patricia van Slobbe – Kultiv8

De workshop Kleppen Dicht geeft een aantal ‘takeaways’ uit het boek Kleppen Dicht! Effectief Leren met ICT, geschreven door Patricia van Slobbe en Michel van Ast. De workshop is bedoeld om te inspireren en te experimenteren en geeft ideeën en handvatten waarmee je ICT op een effectieve wijze kunt inzetten in je les.

Nieuwe scheikunde in de eindexamens

Henk Ubbels – Zaanlands Lyceum

In deze workshop doet de werkgroep Nieuwe Eindexamens Scheikunde verslag uit van hun bevindingen. In voorbereiding van het CSE scheikunde in 6 VWO hebben collega’s van verschillende Bètapartnersscholen gegevens uitgewisseld over tentaminering en gediscussieerd over het inrichten van het schoolexamen scheikunde. Dekken de lesmethodes het nieuwe examenprogramma? In welke (sub)domeinen zijn er knelpunten te verwachten? Welke conclusies kunnen we trekken uit het CSE 5 HAVO van vorig schooljaar? Kortom vragen en antwoorden uit de les- en toetspraktijk.

Leerlingen coachen bij het kiezen van een leerroute

Frode Numan – biologiedocent Regius College

Onderwijsontwikkelingen hebben collega’s aan het denken gezet over een andere inrichting van onderwijsprogramma’s. Dit kan een vliegwiel zijn voor andere vakken. Hoe kunnen we leerlingen een flexibel en gedifferentieerd curriculum aanbieden in het vak biologie? Hoe zorgen we ervoor dat ze hun ideale programma kunnen samenstellen met begeleiding ten aanzien van metacognitieve vaardigheden?

Beïnvloedingsvaardigheden voor TOA's – deel 1

Brigit Linssen – Algemene Onderwijsbond

Na een korte inleiding over het onderwerp ‘invloed en macht’ bespreken we hoe je als TOA je invloed kunt vergroten. We maken hiertoe gebruik van de ‘Cirkel van invloed’ van Stephen Covey, een model dat helpt om helder te krijgen waar je invloed op uit kunt oefenen en waarop niet. Zo kun je met minder energieverlies meer invloed uit oefenen op je eigen (werk)situatie.

LET OP! Deze workshop gaat verder in ronde 2.

Lezing – De Noordzee: vroeger, nu en in de toekomst

>>>VOL<<<

Han Lindeboom, Hoogleraar Mariene Ecologie, Wageningen Universiteit

Vroeger zag de Noordzee er heel anders uit. Honderddertig jaar geleden waren er grote oesterbanken. Die zijn volledig verdwenen. Grote aantallen roggen kwamen voor langs de Nederlandse kust. Nu al jaren niet meer, onder invloed van de mens, met name de visserij. Nu keert het tij, ons inzicht in (verloren) biodiversiteit neemt toe en met de komst van zee-reservaten kunnen we aan herstel gaan werken.

Voor de toekomst zal Ruimtelijke ordening op de Noordzee een grote rol spelen. Naast duurzame visserij komt er aquacultuur op open zee. Als het economisch uit kan zullen er duizenden windmolens staan. Daartussen moeten veel schepen veilig kunnen varen, wordt grootschalig zand gewonnen voor kustverdediging, liggen Natura 2000 gebieden, heeft klimaatverandering grote effecten en willen we blijven genieten van de weidsheid van een eindeloos golvende zee.

De uitdaging bestaat uit het zoeken naar de juiste inrichting voor een multifunctionele zee, waarin alle gebruiksfuncties en de mariene natuur optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Terug naar het verleden kan niet, wel vooruit naar de toekomst. In het Antropoceen bepaalt menselijk gebruik de randvoorwaarden voor die toekomst.

Big History: Hoe de maan leidde tot cafeïneverslaving

Lutz Lohse – docent biologie en NLT, OSG De Hogeberg

Van Carl Sagan en Neil DeGrasse Tyson tot Robbert Dijkgraaf: wetenschappers die ongekend populaire wetenschapsprogramma’s presenteerden waarin grote vragen gesteld werden, zoals ‘Hoe is het universum en de aarde ontstaan?’, ‘Hoe zijn wij hier terecht gekomen?’, ‘Hoe weten we wat we weten?’

In een poging om deze vragen in een schoolcurriculum te verwerken heeft David Christian, ondersteund door de Bill Gates Foundation, een jaarvullende cursus voor bovenbouwleerlingen ontworpen. In een zeer gestructureerd ELO komen de geschiedenis van de kosmos, de aarde, het leven, en de mensheid aan bod. Geschiedenis dient als rode draad van het programma, waarin naast de klassieke schoolvakken ook geologie, antropologie, psychologie en economie een plaats hebben. Het brede en interdisciplinaire karakter van het curriculum biedt leerlingen tal van mogelijkheden om zich verder te verdiepen in hun eigen interessegebieden.

In de workshop willen we laten zien dat het ‘Big History Project’ zich leent als wetenschapsoriëntatie voor leerlingen uit alle profielen. Samen met wetenschappers en leerlingen uit 4 vwo presenteren we aanvullende werkvormen die in elke klas toegepast kunnen worden.

Presentatie – Talentontwikkeling in de bètavakken

Sandra Elzinga – Bèta-onderwijs op maat

Er wordt al heel veel gedaan aan talentontwikkeling in Noord-Holland op het voortgezet onderwijs. Een succesvolle stap in talentontwikkeling is differentiatie. Maar hoe doe je dat in een volle klas? In deze workshop worden voorbeelden laten zien van talentontwikkeling in bètavakken, zowel binnen als buiten de klas. Maar ook voorbeelden waarin verrijken en hogere denkvaardigheden centraal staan. Én vooral voorbeelden die je morgen zelf kunt toepassen!

Sandra Elzinga is kwartiermaker toptalenten Noord-Holland en Flevopolder (talentstimuleren.nl) en geeft trainingen in talentontwikkeling.

WikiWijsmaken

Herbert van der Voort – docent Science en Scheikunde, Hyperionlyceum & Cor de Beurs, oprichter van Bètapartners

Wikiwijs is een van de vele onderwijsplatforms waar leermiddelen te vinden zijn. Het verschil met veel andere platforms is echter dat – naast dat er materiaal te vinden is van diverse vakken op verschillende onderwijsniveaus – dit materiaal vrij eenvoudig aan te passen is naar eigen inzicht. Het eindresultaat kan dan vervolgens weer gedeeld worden met anderen. Als platform biedt Wikiwijs ook de mogelijkheid om nieuw lesmateriaal te maken. Alleen, of samen met anderen.

In het eerste deel van deze workshop wordt gekeken naar een aantal voorbeelden van hoe Wikiwijs gebruikt kan worden. Hierbij zal er ook aandacht zijn voor het gebruiken van Wikiwijs op een misschien minder voor de hand liggende manier. Sterke en zwakke punten van de voorbeelden zullen kort besproken worden.

Het tweede deel van de workshop is bedoeld om interesse voor deelname aan ‘miniprojecten’ te inventariseren. Er zullen verschillende ideeën voor lesmateriaal besproken worden, ook eventuele ideeën van workshopdeelnemers. Deelnemers kunnen vervolgens aan het einde van de workshop aangeven of zij willen meewerken aan het ontwikkelen, verzamelen en aanpassen van wikimodules (najaar 2016) of dit materiaal willen testen en evalueren (voorjaar 2017). Indien nodig is een workshop wikiwijsmaken onderdeel van het project. Voor facilitering zijn er subsidiemogelijkheden waar geprobeerd wordt aanspraak op te maken.

Ronde 2

Ontwikkel je eigen collegetour

Linda Ris – Bètapartners

In 2015 kreeg Bètapartners van het Platform Bètatechniek de mogelijkheid om samen met zes scholen en acht bedrijven een programma te ontwikkelen voor docenten en leerlingen in Noord-Holland Noord. Het resultaat was een zesdelige collegetour langs de deelnemende scholen en bedrijven. De colleges bestonden uit een presentatie en een actief deel zoals een rondleiding of een opdracht. Elke school kon zijn of haar leerlingen naar alle zes de colleges sturen. Tijdens deze workshop leggen we uit hoe we deze collegetour ontwikkeld hebben, gaan we brainstormen over bedrijven en organisaties bij jou in de buurt en ga je zelf aan de slag met een concept voor je eigen collegetour.

Toetsen in het groen

>>>VOL<<<

Gee van Duijn – vakdidactus Biologie, Universiteit van Amsterdam en biologiedocent, Cartesiuslyceum Amsterdam

  • Vraag: Ik kan toch net zo goed op school deze vragen op papier geven met een foto van deze plant erbij?
  • Antwoord: Nee meester, want hier zien we alles in relatie!

Op deze manier verwoordde een leerling perfect een meerwaarde van de ‘veldtoets’ die we op het Cartesiuslyceum hebben ontwikkeld: een toets waarbij leerlingen 4 VWO kijkend en voelend in de vrije natuur serieuze schoolexamenvragen maken over basale ecologie.

Je krijgt een inkijk in hoe we zo’n veldtoets organiseren, hoe die in het curriculum en bij de leerdoelen past en wat de valkuilen en de resultaten zijn. Als de organisatie het toelaat, bent u deelnemer in een authentieke mini-variant. Buiten. Weer of geen weer.

Schoolleidersbijeenkomst

Agnes Kemperman – Bètapartners

In de schoolleidersbijeenkomst staat de terugkoppeling van leerlinggegevens vanuit het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs centraal. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarin we cijfers laten zien van in- en uitstroom in het onderwijs en hoe de Bètapartnersscholen zich hierin verhouden tot andere scholen. Daarnaast staat de professionalisering  van docenten op de agenda: wat is de bijdrage van de Bètapartners en het Bètasteunpunt Amsterdam. Tot slot geven we een update van de recente ontwikkelingen omtrent het Pre University College in Amsterdam.

Beïnvloedingsvaardigheden voor TOA's – deel 2

Brigit Linssen – Algemene Onderwijsbond

Als je gedrag wil sturen in contact met anderen kun je niet alleen invloed uitoefenen door wat je zegt, maar ook (en vooral) door hoe je iets zegt. De ‘Roos van Leary’ is een model wat verklaart waarom welk gedrag welke reactie oproept en hoe je dit kunt sturen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een meer ‘taakgerichte’ stijl en een meer ‘relatiegerichte’ stijl. We maken kennis met acht verschillende communicatiestijlen uit de ‘Roos van Leary’ en oefenen een aantal stijlen in rollenspellen in subgroepen en plenair.

LET OP! Dit is het vervolg van de workshop in ronde 1

Mindset in het onderwijs

>>>VOL<<<

Nienke van Atteveldt – Universitair Docent, Educational Neuroscience, VU Amsterdam

Ligt het vast hoe goed een leerling ergens in is, of heeft hij of zij daar zelf invloed op? En wat is jouw invloed als docent?

Onderzoek toont aan dat de mindset van leerlingen effect heeft op motivatie en prestaties. Een leerling die gelooft dat hij of zij ergens geen aanleg voor heeft (‘ik heb gewoon geen wiskundeknobbel’), heeft waarschijnlijk een statische of vaste mindset. Een leerling die denkt ergens misschien nóg niet zo goed in te zijn, maar dat heus wel te kunnen worden, door harder te werken, heeft waarschijnlijk een dynamische of groei mindset. Onderzoek, o.a. van de Amerikaanse professor Carol Dweck, heeft laten zien dat scholieren met deze laatste mindset het beter doen op school en beter omgaan met feedback en tegenslagen. Aan de VU onderzoeken wij dit op Nederlandse scholen, onder leerlingen én docenten. De mindset van jou als docent speelt namelijk ook een rol: het beïnvloedt misschien wat je van een leerling verwacht, en wat voor feedback je geeft. Het leuke is dat als we beter weten hoe ons brein werkt, dit onze mindset kan veranderen. Wil je weten hoe? Kom dan naar deze workshop.

Presentatie – Bèta-onderwijs voor iedereen

>>>VOL<<<

Meie van Laar – Science Center NEMO

Nog altijd kiezen er minder meisjes dan jongen voor bètavakken in het voortgezet onderwijs en eventuele vervolgstudies. Science Center NEMO wil graag helpen dat te veranderen en ontwikkelt daarvoor nieuwe lesmaterialen waarbij de diversiteit binnen de klas het uitgangspunt is. Lesmateriaal waardoor jongens én meisjes interesse voor een bètavervolgstudie krijgen. We werken hiervoor samen met partners uit heel Europa, scholen, bedrijven en leerlingen. Het materiaal is inmiddels zo ver dat we het graag laten zien en we benieuwd zijn naar de mening van docenten en hoe zij denken dit in hun klas in te zetten.

Introductie in radiotherapie

Jelle Scheurleer – Hogeschool InHolland

Bij de behandeling van oncologische aandoeningen wordt voor een aantal doelgebieden veel gebruik gemaakt van radiotherapie: het behandelen van patiënten met kanker met behulp van ioniserende straling. Het overgrote deel van deze behandeling vindt plaats met fotonen, opgewekt in een lineaire versneller. Binnen de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken worden studenten getraind in het vervaardigen van bestralingsplannen.

In deze workshop zal met de deelnemers interactief een bestralingsplan vervaardigd worden. Zodoende kan ervaren worden wat de uitdagingen zijn in het vervaardigen van een bestralingsplan. Een bestralingstechniek die op het moment erg in de belangstelling staat is de behandeling met behulp van protonen.

In het tweede deel van de workshop zal een introductie gegeven worden van protonentherapie en geschetst worden wat met protonentherapie wel mogelijk is en niet met fotonentherapie.

Excursies

Volkssterrenwacht De Jager

>>>VOL<<<

  • Vrijdagavond 15 april, 21-22.30u (Let op: de laatste boot vertrekt om 21u!)
  • 25 plaatsen

Bij Volkssterrenwacht de Jager kan van 21:00-22:30 uur door de telescopen naar sterren, de maan en planeten gekeken worden. Het observatorium staat in de duinen bij Ecomare, een van de donkerste plekken van ons land. Mercurius gaat twee uur na de zon pas onder, dus met wat geluk kan daar een glimp van worden opgevangen. Jupiter staat de hele avond fraai aan de hemel. Verder zijn er diverse sterhopen, sterrenstelsels en nevels te bewonderen. Bij bewolkt weer is er een alternatief programma met lezing en demonstraties.

De Slufter (Ecomare)

>>>VOL<<<

  • Zaterdag 16 april 9.30-11.30u
  • 50 plaatsen

De Slufter is het enige gebied in Nederland waar de zee van oudsher ongehinderd kan binnenstromen. Het resultaat: een werkelijk adembenemend landschap. Er groeien alleen planten die het zoute water kunnen overleven, zoals lamsoor en zeeaster. Als ze in de zomermaanden in bloei staan, kleuren ze de Slufter roze, lila en paars. In het najaar geeft zeekraal het gebied een rode gloed. Hier hoor je alleen vogelgeluiden en het geruis van de zee. Tijdens deze excursie wordt je door medewerkers van Ecomare door dit bijzondere gebied begeleid.

Vogelexcursie

>>>VOL<<<

  • Zaterdagochtend 16 april, 9.30-11.30u
  • 25 plaatsen

Tijdens deze excursie ga je met een ervaren en enthousiaste vogelaar op pad.