Bètapartnersconferentie 2021

De Bètapartnersconferentie 2021: Een nieuwe lente, een nieuw geluid heeft plaats gevonden op donderdag 18 maart 2021. De presentaties  zijn onderaan bij de bijbehorende sessies terug te vinden.  

 

We hebben een zeer geslaagde online conferentie achter de rug! In de opening kwamen, na een bijdrage van Freek Vonk, de rectoren van de VU en de UvA (Vinod Subramaniam en Karen Maex) aan het woord. Deze twee bèta’s (Elektrotechniek) benadrukten dat voor leerlingen helder gemaakt moet worden dat de verschillende vakken tegenwoordig intensief samenwerken in actueel onderzoek. Daarnaast gingen zij in op het belang van goede en enthousiaste docenten in het VO, en de rol van de universiteiten daarbij.


De keynote van Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie, ging over de schadelijke stoffen zoals PFAS die we in grote hoeveelheden in het milieu terecht laten komen, en helemaal niet gemakkelijk kunnen verwijderen. Grote gevolgen voor onze eigen gezondheid zijn daarmee onvermijdelijk. Toehoorders zullen hiermee ongetwijfeld rekening gaan houden bij het beslissen over de aankoop van nieuwe spullen!

 

In de 21 interactieve parallelsessies over onderwerpen als virtuele labs, de profielwerkstuk.nl website en quantumcomputers hebben de deelnemers veel opgestoken. De schoolleiders spraken over de ontwikkeling van alfa en gamma steunpunten, die in voorbereiding zijn onder de koepel van OPeRA. Na een introductie door Robbert Dijkgraaf, zie hieronder, bespraken de deelnemers o.a. de rol van de teamleider bij de ontwikkeling van docenten en het belang van samenwerking tussen vakken.


In de afsluitende Ontmoet en Groet troffen deelnemers elkaar (virtueel!) in wisselende samenstelling, zodat er ook ruimte was voor het leggen van contacten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

BETAPARTNERS

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met: Renate Boxem (Vellesan College), Marjolein Wal (Gymnasium Felisenum), Kees Denneman (Bonhoeffercollege), Herbert van de Voort (Hyperion Lyceum), Bert Haalboom (Martinuscollege), Liliane Bouma, Monique Jhinnoe en de vaksteunpuntcoördinatoren (Team Bètapartners).

Keynote

Volgens de VN zal de hoeveelheid chemicaliën die wereldwijd gebruikt wordt op korte termijn verdubbelen. Van veel van die stoffen weten we nu al dat ze schadelijke kunnen zijn voor mens en milieu. Dit lijkt een somber perspectief, maar er is hoop. Europa gaat met de Green Deal de economie van de EU duurzaam maken. Burgers letten steeds meer op schadelijke stoffen. En zelfs in China zijn ambitieuze milieuprogramma’s van start gegaan.

 

Jacob de Boer, Vrije Universiteit Amsterdam, is hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de VU. Hij behoort tot de top van zijn onderzoeksveld met meer dan 230 publicaties. Hij adviseert overheden, zoals de EU en de Tweede Kamer. En hij is regelmatig in de media te zien als expert vanwege milieuproblemen als microplastics en PFAS.

Het Instituut voor Milieu en Gezondheid van de VU speelt een toonaangevende rol in onderzoek naar toxiciteit van chemicaliën en het voorkomen daarvan. Daarbij is ontwikkelen van nieuwe en steeds nauwkeurigere meetmethoden een belangrijk onderdeel. Hun nieuwe inzichten over milieugevaarlijke stoffen leiden regelmatig tot aanscherping van milieuregels. Toponderzoeker Jacob de Boer neemt je mee in laatste ontwikkelingen en kijkt vooruit naar de Green Deal van de EU.

Meer informatie

Programma

15:00Ontvangst
15:10Opening door:
prof. dr. ir. Karen Maex – rector magnificus UvA
prof. dr. Vinod Subramaniam- rector magnificus VU
Over de rol van de Amsterdamse universiteiten bij goed bèta-onderwijs in het VO
15.20Keynote prof. dr. Jacob de Boer – hoogleraar milieuchemie en toxicologie
Onderzoek naar milieugevaarlijke stoffen ontwikkelt zich snel
16.00Pauze met vertier
16.10Sessieronde 1
17.00Pauze met vertier
17.10Sessieronde 2
18.00Ontmoet en groet
18.30Afsluiting

Heb je het programma met de sessiebeschrijvingen liever als pdf, klik hier.

Sessies

Ronde 1

DE DIDACTIEK VAN HET INPRODUCT

Jan Keemink trakteert ons vol vakkennis en enthousiasme op een verrassende benadering van het inproduct. Het inproduct van twee vectoren is een getal, maar er zijn verschillende manieren om dit getal te interpreteren. Gebruikelijk is om dit getal te koppelen aan de hoek tussen de twee vectoren of aan het product van twee lengtes. Maar wat als we het zien als een oppervlakte?

 

Doel van de sessie 

Een breder inzicht in het inproduct.

 

Sessieleider: Jan Keemink, docent wiskunde op het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam

Doelgroep: docenten

Vakken: wis

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

CIRCULAIRE CHEMIE

Chemie speelt een essentiële rol bij een duurzamere samenleving. De principes van de groene chemie hebben het duurzaamheidsdenken aangewakkerd, maar voor een echte circulaire economie moeten we afval als grondstof voor de chemie gebruiken. We slagen er steeds beter in om afval als grondstof te benutten en via alleen het toevoeren van energie de spullen te maken die we nodig hebben. Chris Slootweg (UvA) neemt je in deze lezing mee in de nieuwste ontwikkelingen in de circulaire chemie.

De chemische sector kán een leidende rol te spelen bij het bestrijden van schaarste aan grondstoffen, milieucrises en gezondheidsproblemen, maar daarvoor zijn wel dringend nieuwe chemische omzettingen nodig.

Zie ook: Slootweg et al., Nature Chem. 2019, 11, 190

 

Doel van de sessie 

Deelnemers komen meer te weten over circulaire chemie en de innovatieve aanpakken die op de UvA ontwikkeld worden om uit afval kostbare grondstoffen terug te winnen.

 

Sessieleider: Chris Slootweg, Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences UvA

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: nlt, o&o en sk

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

VELDWERK IN DE STAD (VOL)

Deze sessie zit vol. Inschrijvingen zijn gesloten.

Hoe leuk is het om met leerlingen naar buiten te gaan, en ze daar te laten leren! Zelfs in het centrum van wereldsteden is genoeg natuur te vinden voor veldwerk en om je te verwonderen.  Ook het stadse landschap is een biotoop, met tal van onverwachte niches. Niet alleen de mens, ook veel organismen hebben zich aangepast aan het stadsleven, of zijn dat op het moment aan het doen. Felix Spee geeft je in deze workshop voorbeelden en tal van suggesties voor je eigen lespraktijk.

 

Doel van de sessie

Veldwerkideeën voor docenten biologie op een school in de stad.

 

Sessieleider: Felix Spee, Berlage Lyceum

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: bi, evt ook na

LESSENSERIE: ONTRAFEL VAN GOGH (VOL)

Deze sessie zit vol. Inschrijvingen zijn gesloten.

De educatie afdeling van het van Gogh museum is heel actief bezig met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Het voornaamste doel daarbij is om een nieuwsgierige levens- en een onderzoekende houding te creëren bij leerlingen. De lessen zijn zeker ook bedoeld ter inspiratie in het breedste zin van het woord. De zijn lessen worden ontwikkeld voor verschillende niveaus. De lessen die al af zijn worden aangeboden op de site en er wordt gebruik gemaakt van het programma lessonUp. Een interactief programma waar leerlingen, onder begeleiding van een docent óf zelfstandig, mee aan de slag kunnen gaan. Heel concreet bevat een les een filmpje, vragen en een experiment. Er zijn al twee lessen af en daarmee krijgen we alvast een indruk. Daarnaast krijg je in deze sessie een preview met een blik op de toekomst. Hierin wordt ook gevraagd om mee te denken met betrekking tot de inhoud.

 

 

Doel van de sessie

We bieden een kijkje in het aanbod van het van Gogh museum voor het onderwijs op het VO.  

 

Sessieleider: Sarah Broekhoven – Van Gogh museum

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: bio, na, sk, nlt en o&o

INTRODUCTIE IONISERENDE STRALING

Ja, het ís mogelijk om met huis-tuin-en-keuken middelen een stralingspracticum te geven! Deze sessie wordt gegeven zoals aan de leerlingen bovenbouw waarvoor het bestemd is, met uitleg en een demopracticum. De sessie zal je inspireren om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. 

In het demopracticum in het tweede half uur met verschillende K-40 bronnen, geigertellers en hoefijzermagneten wordt aangetoond dat straling uit K-40 in een magneetveld afbuigt.

 

Doel van de sessie

Bespreken van een aanpak voor het introduceren van het onderwerp ioniserende straling, mogelijk als opmaat voor het Utrechts Mobiele Stralenpracticum.

Sessieleider: Paul Dolk, practicumdocent Inholland MBRT 

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vak: na

Hieronder staan de links naar de presentaties van de sessie:

Link 1

Link 2

Link 3

PHYSICAL COMPUTING - OP WEG NAAR EEN LEERLIJN

Physical computing: het gebruik van kleine computers voor het meten en sturen in de fysieke wereld, biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs. Leerlingen kunnen met een Arduino, Raspberry Pi of micro:bit thuis(!) of op school experimenten uitvoeren en leuke installaties bouwen, in de context van natuurkunde, scheikunde, biologie, robotica, informatica, en creatieve vakken.

 

Het aanbod aan hardware, software en lesmateriaal voor Physical computing is erg groot, en groeit nog steeds hard: voor docenten is het lastig om te weten welk materiaal je het beste kunt gebruiken om dit voor hun leerlingen tot een succes te maken, en hoe leerlingen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

In de sessie demonstreren we enkele opstellingen, van losse micro:bits tot Internet of Things toepassingen. 

De deelnemers kunnen het laagdrempelige begin (met de micro:bit) in de sessie zelf ervaren. 

Daarnaast presenteren we een aantal ideeën en materialen voor een doorlopende leerlijn, waarmee leerlingen (en docenten…) laagdrempelig kunnen beginnen, en waarmee ze hun kennis en vaardigheden gaandeweg kunnen vergroten.

 

Doel van de sessie

De sessie biedt zowel beginners als experts een oriëntatie op het gebruik van kleine computers in de maatschappij en het onderwijs. We verkennen samen manieren om dit in onderwijs op te nemen. 

 

Sessieleider: Eelco Dijkstra, vaksteunpuntVaksteunpuntcoördinator Informatica / Digitale Geletterdheid

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: bio, inf, na, nlt, o&o, wis en sk

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken.

Klik hier voor het leerlijnen-overzicht.

HET VAK W&O OP HET HYPERION

Alle scholen zitten met de vraag hoe academische vaardigheden en inzicht in wetenschap in het onderwijs verwerkt kunnen worden. Op het Hyperion wordt daarvoor het zelf-ontwikkelde vak Wetenschap&Onderzoek gegeven in leerjaar 5 gedurende twee uren per week. 

Het vak dient continu geëvalueerd en verder ontwikkeld te worden. Daarnaast dient het ook als voorbereiding op een vervolgopleiding en als voorbereiding én start van het profielwerkstuk. Na een presentatie van de huidige opzet op het Hyperion Lyceum is er tijdens de workshop voldoende gelegenheid voor de deelnemers om eigen opzetten, informatie en ervaringen uit te wisselen. Zo hebben deelnemers tips en ideeën om mee terug te nemen naar de eigen school.

 

Doel van de sessie

Deelnemers inzicht geven in de opzet van het profielwerkstuk en het aanleren van academische vaardigheden op het Hyperion Lyceum en onderling hierover eigen ideeën en informatie uitwisselen.

 

Sessieleider: Herbert van de Voort, Hyperion

Doelgroep: docenten en TOA’s 

Vakken: vakoverstijgend

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

EEN TOETS IN 2 MINUTEN (VOL)

Deze sessie zit vol. Inschrijvingen zijn gesloten.

Oh, wat zou het heerlijk zijn om snel toetsen en SE’s in elkaar te draaien. We bespreken in deze workshop een SE generator die al enkele jaren tot volle tevredenheid functioneert. Vanuit een database met opgaven wordt In enkele seconden een Word-bestand gegenereerd, met apart de uitwerkingen. Daarbij staan ook de beoordelingscriteria, aantal punten en de RTTI classificatie. In de database staan voor natuurkunde ondertussen al ruim honderd opgaven. De verwerking tot een cijfer gaat via een apart Excel-programma, waarbij ook N-waarde kan worden gemanipuleerd en je ook een beeld krijgt van de RTTI vaardigheden per leerling en per klas. Dit heeft een goede voorspellende waarde voor het resultaat op het CE. Het geheel functioneert in VBA Word, en draait goed op Windows PC’s. Het is niet beschikbaar voor de andere besturingssystemen.

 

Doel van de sessie  

Zelf experimenteren met de SE toetsgenerator en bespreken van de mogelijkheden.

 

Sessieleider: Theo de Klerk

Doelgroep: docenten
Vakken: sk, na, nlt en wis

VIRTUEEL PRACTICUM MET LABXCHANGE

Praktische opdrachten zijn niet voor alle leerlingen beschikbaar/haalbaar, denk bijvoorbeeld aan genetische modificatie. Nu er een lockdown is, zijn veel practica helemaal niet meer mogelijk. Vorig jaar is LabXchange gelanceerd, een gratis virtueel platform waarbij docenten en leerlingen virtueel practica kunnen maken en uitvoeren. Dit biedt voor alle bètavakken uitgebreide mogelijkheden. Ik geef een kijkje in de keuken voor biologie; hoe maak je een (eigen) virtueel practicum en hoe kunnen leerlingen dit platform voor eigen gebruik benutten (pws).

 

Doel van de sessie 

Snelle kennismaking met een online practicum omgeving met veel mogelijkheden.

 

Sessieleider: Melanie Rosenhart, Reizende DNA-labs en ABE Nederland

Doelgroep: docenten 

Vakken: bio, nlt, o&o, evt ook sk en na

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken.

ZELF METEN AAN FIJNSTOF

De gemiddelde Nederlander sterft 9 maanden eerder door de slechte luchtkwaliteit (bron RIVM). Met goede, maar goedkope sensoren (€ 125,-) kunnen burgers én scholieren nu zelf fijnstof meten. Dit noemen we Citizen Science. Stichting GLOBE én het RIVM zijn in 2020 een fijnstofmeetcampagne gestart voor scholieren. Op school is dit in ieder geval in te zetten bij nlt, o&o en pws. In de sessie wordt de natuurkundige werking van de sensor en de bijbehorende microcontroller besproken, maar ook de analyse van de data, via Excel én via de nieuwe Samen Analyseren Tool van het RIVM. 

Zorg dat u als deelnemer direct mee kan doen via uw laptop of computer.

 

Doel van de sessie

Leren hoe de fijnstofsensor werkt én hoe de data te gebruiken en te analyseren is.

 

Sessieleider:  Ton Reckman

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: ak, na, nlt en o&o

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

DE ONTWIKKELING VAN DE VAKSTEUNPUNTEN ALFA EN GAMMA

Veel schoolleiders geven aan dat een vaksteunpunt in de regio Amsterdam, Noord Holland en Flevoland zoals dat bij de bèta’s geregeld is ook heel gewenst is voor de talen en de mens- en maatschappij vakken. Het gaat om betaalbare inhoudelijke en (vak)didactische professionalisering die aansluit op de eigen behoefte georganiseerd in een enthousiasmerend en inspirerend vaknetwerk.

Op dit moment zijn daarvoor plannen door UvA en VU gesmeed en zijn de eerste ontwikkelingen in gang gezet. We bespreken de stand van zaken en vragen input uit de scholen: een vaksteunpunt werkt alleen optimaal als ook de behoeftes vanuit de scholen en docenten duidelijk zijn. We nodigen je van harte uit om, samen met bijvoorbeeld een sectieleider of teamleider, mee te denken over hoe steunpunten voor de talen en de mens- en maatschappij vakken ingericht kunnen worden. Daarnaast kun je contacten leggen met de aanwezige staf van de desbetreffende faculteiten.

 

Doel van de sessie

Het informeren over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de vaksteunpunten alfa en gamma door UvA en VU; het verzamelen van input uit het VO voor de vaksteunpunten en het leggen van contacten tussen het hoger onderwijs en de VO scholen.

 

Sessieleiders:  Jeroen Goedkoop en Agnes Kemperman, Bètapartners

Doelgroep: schoolleiders, sectieleiders en teamleiders

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

Ronde 2

DE DIDACTIEK VAN HET INPRODUCT

Jan Keemink trakteert ons vol vakkennis en enthousiasme op een verrassende benadering van het inproduct. Het inproduct van twee vectoren is een getal, maar er zijn verschillende manieren om dit getal te interpreteren. Gebruikelijk is om dit getal te koppelen aan de hoek tussen de twee vectoren of aan het product van twee lengtes. Maar wat als we het zien als een oppervlakte?

 

Doel van de sessie 

Een breder inzicht in het inproduct.

 

Sessieleider: Jan Keemink, docent wiskunde op het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam

Doelgroep: docenten

Vakken: wis

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

RECEPTEN VOOR EFFECTIEVE SCHEIKUNDEPRACTICA (VOL)

Deze sessie zit vol. Inschrijvingen zijn gesloten.

Practica maken scheikundelessen spectaculair en leuk. Maar toch blijken de leerresultaten tegen te vallen. Heen en weer denken tussen macroniveau en de onzichtbare microwereld is voor leerlingen lastig en daardoor ontstaan gemakkelijk misvattingen. Tijdens deze workshop krijg je praktische ‘recepten’ om te zorgen dat leerlingen echt iets leren van practicum. Ed van den Berg en Marjolein Wal laten je zien hoe je bestaande practica met kleine wijzigingen veel meer minds on en dus effectiever kunt maken.

 

Doel van de sessie

Deelnemers tools geven waarmee ze eenvoudig de leeropbrengst van bestaande practica kunnen verhogen. 

 

Sessieleiders:  Ed van den Berg, VU en Marjolein Wal, Bètapartners

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: sk

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

VELDWERK IN DE STAD

Hoe leuk is het om met leerlingen naar buiten te gaan, en ze daar te laten leren! Zelfs in het centrum van wereldsteden is genoeg natuur te vinden voor veldwerk en om je te verwonderen.  Ook het stadse landschap is een biotoop, met tal van onverwachte niches. Niet alleen de mens, ook veel organismen hebben zich aangepast aan het stadsleven, of zijn dat op het moment aan het doen. Felix Spee geeft je in deze workshop voorbeelden en tal van suggesties voor je eigen lespraktijk.

 

Doel van de sessie

Veldwerkideeën voor docenten biologie op een school in de stad.

 

Sessieleider: Felix Spee, Berlage Lyceum

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: bio, evt ook na

RUIMTEVAART EN SATELLIETEN IN DE KLAS

Ruimtevaart spreekt bij leerlingen enorm tot de verbeelding, maar het speelt ook een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Met satellieten kunnen we de aarde van boven bekijken en onze positie met GPS meten. Deze onderwerpen zijn uitstekend te koppelen aan exacte vakken en aardrijkskunde. Tijdens deze workshop ervaar je hoe je satellietmissies kunt gebruiken om lessen hands-on te verrijken. Dat doen we door in te gaan op de natuurkunde achter satellietbanen, de chemie en de aardrijkskunde van aardobservatie, de wiskunde achter GPS en hoe dit allemaal vakoverstijgend aan elkaar gerelateerd is.

Doel van de sessie

Leren hoe je satellietdata kunt gebruiken om je lessen te verrijken

 

Sessieleiders: Sander Jansen en Wendy van den Putte NEMO/ESERO

Doelgroep: docenten havo/vwo onderbouw

Vakken: ak, bio, inf, na, nlt, o&o, sk en wis

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

AAN DE SLAG MET DE ENERGIETRANSITIE

Vind jij ook dat je aandacht moet besteden aan zaken als de energietransitie in je lessen, maar heb je geen idee hoe je het kunt combineren met je vakinhoud?

Tijdens deze workshop zullen Annemarie Voorsluys van Stichting Technotrend en Wieneke Maris van Teachers for Climate voorbeelden laten zien van lesprogramma’s waarbij leerlingen actief oplossingen bedenken voor authentieke uitdagingen voor de energietransitie binnen en buiten school. Ook gaan we aan de slag met tools om zelf opdrachten te ontwerpen die binnen het lesprogramma op jouw school passen.

 

Doel sessie

Het bieden van handvatten en voorbeelden om het thema energietransitie in een breder en authentiek perspectief te plaatsen binnen het curriculum en leerlingen handelingsperspectief te bieden in klimaatvraagstukken.

 

Sessieleiders: Annemarie Voorsluys Stichting Technotrend,  Wieneke Maris Teachers for Climate

Doelgroep: docenten en team/ afdelingsleiders

Vakken: ak, inf, na, nlt en o&o

PHYSICAL COMPUTING - OP WEG NAAR EEN LEERLIJN

Physical computing: het gebruik van kleine computers voor het meten en sturen in de fysieke wereld, biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs. Leerlingen kunnen met een Arduino, Raspberry Pi of micro:bit thuis(!) of op school experimenten uitvoeren en leuke installaties bouwen, in de context van natuurkunde, scheikunde, biologie, robotica, informatica, en creatieve vakken.

 

Het aanbod aan hardware, software en lesmateriaal voor Physical computing is erg groot, en groeit nog steeds hard: voor docenten is het lastig om te weten welk materiaal je het beste kunt gebruiken om dit voor hun leerlingen tot een succes te maken, en hoe leerlingen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

In de sessie demonstreren we enkele opstellingen, van losse micro:bits tot Internet of Things toepassingen. 

De deelnemers kunnen het laagdrempelige begin (met de micro:bit) in de sessie zelf ervaren. 

Daarnaast presenteren we een aantal ideeën en materialen voor een doorlopende leerlijn, waarmee leerlingen (en docenten…) laagdrempelig kunnen beginnen, en waarmee ze hun kennis en vaardigheden gaandeweg kunnen vergroten.

 

Doel van de sessie

De sessie biedt zowel beginners als experts een oriëntatie op het gebruik van kleine computers in de maatschappij en het onderwijs. We verkennen samen manieren om dit in onderwijs op te nemen. 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken.

Klik hier voor het leerlijnen-overzicht.

 

Sessieleider: Eelco Dijkstra, vaksteunpuntVaksteunpuntcoördinator Informatica / Digitale Geletterdheid

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: bio, inf, na, nlt, o&o, wis, sk

WAT KUN JE MET PROFIELWERKSTUK.NL? (VOL)

Deze sessie zit vol. Inschrijvingen zijn gesloten.

Met inspanning van VO docenten en wetenschappers uit diverse vakgebieden van de UvA en VU heeft Bètapartners het online platform PROFIELWERKSTUK.NL opgezet. Hier vinden leerlingen én docenten uitgebreide informatie en tips over de aanpak van onderzoeken en ontwerpen. In de workshop gaan we in op de inhoud, samenhang en achtergronden. We geven handvatten voor hoe je het platform zelf kunt toepassen in het begeleiden van een PWS. De workshop is interactief met ruimte voor uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers.

 

Doel van de sessie

Docenten kennis laten maken met profielwerkstuk.nl, en inzichten bieden hoe ze dit in kunnen zetten in de klas voor het PWS.

 

Sessieleiders: Charlotte Clarijs en Marleen van der Meer

Doelgroep: docenten en TOA’s

Vakken: vakoverstijgend

QUANTUMTECHNOLOGIE: LIGT MIJN DATA STRAKS OP STRAAT?

Wat betekent het voor onze nationale veiligheid als een quantumcomputer nieuwe risico’s introduceert? Welke risico’s zijn dat en hoe worden deze uitgebuit? 

Deze voordracht behandelt de impact die quantumtechnologie heeft op ons hedendaagse doen en laten. Specifiek gaan we kijken naar encryptie en hoe sommige versleutelingsprotocollen niet meer veilig zijn tegen een toekomstige quantumcomputer. Als we niets doen, kan veel data op straat komen te liggen als de quantumcomputer krachtig genoeg is. 

Er wordt momenteel daarom hard gewerkt aan oplossingen, maar wat zullen de meest dominante oplossingen worden? Er zijn twee klassen van meest waarschijnlijke oplossingen, eentje is gebaseerd op wiskunde, de ander op natuurkunde. Iedere oplossing heeft zijn voor- en nadelen en die zullen we tijdens deze voordracht behandelen. Daarnaast kijken we ook naar de kansen die quantumcomputers ons bieden.

 

Doel van de sessie

De deelnemers informeren over de impact van quantumtechnologie op cryptografie, zowel de gevaren als de nieuwe kansen komen aan bod. 

 

Sessieleider: Niels Neumann van TNO

Doelgroep: docenten

Vakken: na, inf, wis en nlt

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

VIRTUEEL PRACTICUM MET LABXCHANGE

Praktische opdrachten zijn niet voor alle leerlingen beschikbaar/haalbaar, denk bijvoorbeeld aan genetische modificatie. Nu er een lockdown is, zijn veel practica helemaal niet meer mogelijk. Vorig jaar is LabXchange gelanceerd, een gratis virtueel platform waarbij docenten en leerlingen virtueel practica kunnen maken en uitvoeren. Dit biedt voor alle bètavakken uitgebreide mogelijkheden. Ik geef een kijkje in de keuken voor biologie; hoe maak je een (eigen) virtueel practicum en hoe kunnen leerlingen dit platform voor eigen gebruik benutten (pws).

 

Doel van de sessie 

Snelle kennismaking met een online practicum omgeving met veel mogelijkheden.

 

Sessieleider: Melanie Rosenhart, Reizende DNA-labs en ABE Nederland

Doelgroep: docenten 

Vakken: bio, nlt, o&o, evt ook sk en na

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken.

VUILNIS IN DE STAD: ONTWERPEN MET SCRUM

Het onderwerp technische automatisering biedt heel veel mogelijkheden om zelf invulling te geven. We hebben dit in een scrum-aanpak gecombineerd met een technisch ontwerp en programmeren: Het Vuilnisproject. Tijdens deze workshop laat Cathy Baars (Martinuscollege/ T3Nederland) zien hoe deze scrummethode is ingezet, hoe de leerlingen hebben leren programmeren tijdens de lockdown en wat het resultaat is geworden. Als voorbereiding hebben we in H4 een kunstproject gedaan om te leren programmeren in python tijdens de lockdown. Deze vaardigheden moesten de leerlingen vervolgens toepassen in programmaatjes voor het laten rijden van een auto en een desinfectie installatie. Daarmee was de basis gelegd voor het vuilnisproject bij de start van H5. Behalve programmeren, moesten de leerlingen ook de apparatuur voor vuilnisverwerking ontwerpen en bouwen.  

 

Doel van de sessie

Kennismaken met een STEM project in H4 in combinatie met online lessen programmeren.

 

Sessieleiders: Cathy Baars, Martinuscollege/T3Nederland

Doelgroep:  docenten van Havo 4&5

Vakken: na en nlt

 

Klik hier om de presentatie van de sessie te bekijken

Fotograaf: Martine Goulmy