Bètapartnersconferentie 2023

Bètapartnersconferentie 16 maart 2023

Dit jaar organiseren we onze conferentie voor bètadocenten weer fysiek op donderdag 16 maart! Het Vechtstede in Weesp ontvangt ons voor een programma met een bèta-brede keynote en workshops/lezingen die gericht zijn op één of enkele vakken. Bij de onderwerpen vind je verdieping, vakdidactiek en interessante contexten voor je lessen. En daarnaast heeft iedereen interessante gesprekken met collega’s van andere scholen.

Als centraal thema hebben we gekozen voor energie, de rode draad door al onze vakken, vanaf het kleinste tot het grootste, van diepe wetenschap tot praktische toepassing, van ATP tot zonnecel!

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met: Charlotte Clarijs (Bètapartners), Iris Verhoeff (Bètapartners), Marjolein Wal (Gymnasium Felisenum), Hein Bruijnesteijn (TOT), Renate Boxem, Monique Jhinnoe en de vaksteunpuntcoördinatoren (Team Bètapartners).

Presentaties

Alle presentaties van de sessies kun je hier terug bekijken.

Keynote

Bertram Uunk

In deze tijd kan onze keynote voor docenten van bètavakken bijna niet over iets anders gaan dan de energietransitie. Het is wel duidelijk dat onze energievraag via verschillende energiebronnen gaat worden ingevuld, maar hoe ver zijn we ondertussen met het ontwikkelen van technieken en plannen? En wat betekent dit voor het toekomstperspectief van onze leerlingen? Bertram Uunk, docent Aardwetenschappen bij de VU, gaat in op de energietransitie vanuit een geologisch perspectief. Eerst bespreekt hij op welke manier we in Nederland in onze energiebehoefte gaan voorzien om vervolgens te verdiepen in de rol van de Nederlandse ondergrond en welke beroepen die in de toekomst hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Onderwerpen die aan de orde komen: Gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen; het omgaan met een sterk variërende warmtevraag; locaties voor aardwarmte, opslag van CO2 en waterstof; de herkomst van de benodigde grondstoffen.

Bertram Uunk heeft vanuit een fascinatie voor gebergtes, vulkanen en fossielen destijds gekozen voor een studie Aardwetenschappen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Nederlandse ondergrond en coördineert daarnaast de Outreach activiteiten van de faculteit.

Programma

14.45 ontvangst
15.30 

welkom en opening

15.45 keynote

16.30 

pauze

16.45 sessieronde 1

17.45 

pauze

18.00 sessieronde 2

19.00 

diner

20.00 

afsluiting

Locatie:

Vechtstede College, Weesp

 

Sessies

In dit document beschrijving sessies Bètapartnersconferentie 2023 vind je een overzicht van alle sessies.

Sessieronde 1

Stel je voor: een Nederland dat binnen de grenzen van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Paul Schenderling, auteur van het boek “Er is leven na de groei”  laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook vertelt hij wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

 

Doel van de sessie:
Is het mogelijk om binnen de grenzen van de aarde te leven, terwijl de welvaart van de meeste Nederlanders in tact blijft? Paul Schenderling, auteur van het boek “Er is leven na de groei” neemt je mee in zijn visie.

Sessieleider: Paul Schenderling (organisatieadviesbureau Berenschot)

Doelgroep: docenten 

Vakken: economie, aardrijkskunde en alle andere vakken

Combinatorische spellen inzetten als wiskundige denkactiviteit, een leuke en leerzame werkvorm voor leerling en docent. Tijdens deze workshop krijg je een aantal mooie voorbeelden te zien.

Een eenvoudig voorbeeld van zo’n spel is “Er liggen 21 stenen op tafel. Om de beurt mogen de twee spelers 1, 2 of 3 stenen wegpakken. De speler die de laatste steen van tafel pakt, wint het spel”. In de les heeft ieder tweetal als doel om een strategie te verzinnen waarmee ze de docent altijd kunnen verslaan. In deze workshop leer je wat voor mooie wiskundige principes achter deze spellen zitten.

 

Doel van de sessie:
We leren een aantal wiskundige spellen die in te zetten zijn als wiskundige denkactiviteit voor zowel de onderbouw als bovenbouw.

Sessieleider: Peter Ypma (Bètapartners & De Goudse Waarden)

Doelgroep: docent 

Vakken: wiskunde, digitale geletterdheid en informatica

Veel cellen, van microbe tot humane cel, gebruiken glucose als belangrijke energiebron. Ze hebben daarbij twee keuzes: volledig verbranden tot CO2, of fermenteren naar ethanol of melkzuur – afhankelijk van het beestje.

Het eenvoudige verhaal is dat dit te maken heeft met zuurstof en dat fermentatie gebeurt onder anaerobe condities. Echter, bakkersgist fermenteert ook onder aerobe condities, net als humane cellijnen. Ook agressieve kankercellen in vivo maken veel melkzuur, even als bloedkankers die meer dan genoeg zuurstof zien. Maar fermentatie levert veel minder energie in de vorm van ATP, dus waarom gebeurt dit?

Tijdens deze lezing neemt professor Bas Teusink ons mee in de achterliggende mechanismes. Duidelijk wordt dat alleen kijken naar energie opbrengst onvoldoende is. Het blijkt fermenteren juist onder bepaalde condities een betere strategie is om snel te kunnen groeien. Daarmee verbindt dit fenomeen de concepten uit de stofwisseling met fitness strategieën van cellen. Dit levert interessante context voor in de eigen lessen. Bas Teusink heeft daarbij ook ideeën over hoe je dit in je les kan behandelen, denk daarbij aan verwijzingen naar eenvoudige (online) modellen die bij deze context te gebruiken zijn en tips voor uit te voeren practica.

 

Doel van de sessie:
De keuze van een organisme voor verbranding of fermentatie is niet alleen gebaseerd op de maximale energieopbrengst, ook andere mechanismen liggen hieraan ten grondslag. Je doet ideeën op voor het doen van practica en het gebruik van online modellen in je les.

 

Sessieleider: Bas Teusink, Systems Biology Lab, AIMMS/A-LIFE, Vrije Universiteit Amsterdam

Doelgroep: docent 

Vakken: biologie, NLT en scheikunde

De technologische uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staat in de energietransitie is enorm. IoT zal daar een belangrijke rol in gaan spelen. 

Het gratis lesmateriaal van het keuzethema IoT leert leerlingen belangrijke aspecten van IoT maar laat ze daarnaast ook nog eens hands on ervaring opdoen. 

In deze workshop leer je zelf een eenvoudige IoT-applicatie te maken, waarbij je gegevens uit sensoren op afstand kunt inzien en actuatoren, zoals lampjes en motortjes, op afstand kunt aansturen.

Door hiermee bezig te zijn maak je ook kennis met de principes van het internet en van netwerken en protocollen.

Deelnemers dienen hun eigen laptop mee te nemen.

 

Doel van de sessie:
In deze workshop IoT ga je inhoudelijk en hands on aan de slag met het keuzethema materiaal zodat je dit thema met je leerlingen tot uitvoering kan brengen.

 

Sessieleiders: Eelco Dijkstra (auteur van lesmateriaal IoT)

Doelgroep: docent 

Vakken: informatica en Digitale Geletterdheid

Laat je meenemen in het verhaal over de toekomst van duurzame energie in onze lezing over thorium molten salt reactoren. In de lezing zal aandacht zijn voor deze nieuwe techniek  en waarom ze een interessante optie zijn voor duurzame energie, zoals de hogere veiligheid en efficiëntie in vergelijking met traditionele kernreactoren. Maar ook hoe de technologie werkt zal verder worden toegelicht.

Een gesmoltenzoutreactor, ook wel MSR genoemd, is een type kernreactor waarbij een vat heet, vloeibaar zout wordt gebruikt als brandstof en koelmiddel. Hierdoor is een zeer hoge warmteproductie mogelijk en kan het vloeibare brandstof mengsel te allen tijde in optimale conditie worden gehouden. Dit in tegenstelling tot lichtwaterreactoren, die veel gebruikt zijn in kerncentrales. Kortom een techniek waar we in de energietransitie niet omheen kunnen en een mooie context om in de lessen natuurkunde, scheikunde en NLT te gebruiken.

 

Doel van de sessie:
Leren over de technologie en voor en nadelen van een TMS reactor.

 

Sessieleider: Dr. Kars Bos, Stichting THMSR

Doelgroep: docent en TOA 

Vakken: nlt, natuurkunde en scheikunde

We starten met een korte introductie over de meest voorkomende studentconcepties over energie, de belangrijkste problemen in de energievoorziening op dit moment en de verschillen in aanpak van het begrip bij natuurkunde, biologie en scheikunde.

 

Vervolgens gaan we aan de hand van verschillende mogelijkheden gezamenlijk brainstormen over verschillende manieren om het onderwerp energie te introduceren op de middelbare school. Mogelijkheden die aan bod komen zijn conceptual conflict strategies (met bijvoorbeeld met concept cartoons), bridging analogies, gestuurd herontdekken, klassiek theoretisch, historie, toepassingen, etc.

 

Ter afsluiting maken we gezamenlijk een overzicht van voor- en nadelen van de verschillende aanpakken. Denkelijk verlaat men geïnspireerd de sessie!

 

Doel van de sessie:
Docenten laten nadenken over andere manieren dan de standaard aanpak om het onderwerp energie in de klas aan te pakken.

 

Sessieleider: Paul Logman, ICLON, Leiden

Doelgroep: docent

Vakken: natuurkunde, biologie, scheikunde en nlt

De afgelopen twee jaar heeft de module forensisch onderzoek een forse makeover gekregen. De module ligt nu ter beoordeling bij de hercertificeringscommissie. 

Nathalie van der Weiden neemt je mee langs de belangrijkste veranderingen in de module en eindopdracht.

Na een inhoudelijk gedeelte gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen good practices bij deze module. De bedoeling is dat alle good practices worden verzameld en later via de mail worden verspreid onder de deelnemers

 

Doel van de sessie:
Wordt meegenomen in de vernieuwingen in de herziene versie Forensisch Onderzoek havo.

 

Sessieleiders: Nathalie van der Weiden en Kees Denneman

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: nlt

Groene waterstof, veelzijdig inzetbaar voor de toekomst.

In deze workshop krijg je informatie hoe in de woestijn op grote schaal goedkoop elektriciteit en daarna waterstof gewonnen kan worden via grote zonnecentrales of windparken. Is er genoeg ruimte? Is het gevaarlijk en niet te duur? Is het realistisch, vergeleken met PV of Solar fuels? Kunnen we in de toekomst vliegen op waterstof? Op al deze vragen gaan we in.

Waterstof kan overal ingezet worden voor bestaande toepassingen (kunstmest, chemische industrie) en voor nieuwe toepassingen (Tata steel van de kolen af), luchtvaart, binnen-scheepvaart, voor bedrijven die veel energie nodig hebben voor hoge temperaturen, en zelfs voor verwarming van woningen. 

We willen tijdens de workshop gezamenlijk nadenken over de beste aanpak van dit thema in de lessen natuurwetenschappen. www.zonnekrachtcentrales.nl

 

 

Doel van de sessie:
Docenten kennis geven over de rol van waterstof in de energietransitie, zodat zij leerlingen voldoende bagage geven om mee te discussiëren over dit hele belangrijke thema van hun toekomst!

 

Sessieleiders: Jan Molenaar en Arnoud Pollman, stichting zonnekracht centrale

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: NLT, natuurkunde, aardrijkskunde en O&O

In deze schoolleiderssessie zal Jeroen Maréchal (directeur Bètapartners) starten met de huidige stand van zaken. Hierbij zal hij kort ingaan op het huidige aanbod van docenten- en leerlingenactiviteiten en een toelichting geven op diverse projecten en de samenwerking met AlfaGammapartners.

In deze sessie gaan we in op het behoud van vakdocenten en de prominente rol die professionalisering hierin speelt.

Zeker in onze regio wordt alles uit de kast getrokken om iets te doen aan het lerarentekort. Teveel docenten stromen uit en wat kunnen we hier aan doen? Wat kunnen we doen aan werkdruk en hoe bieden we een inspirerende omgeving waar docenten graag willen werken. Goed aanbod aan professionalisering levert een bijdrage aan deze uitdagingen.

Een VO-HO netwerk als Bètapartners richt zich op professionalisering, gericht op vakkennis, vakdidactiek en contexten, met name ook voor (zeer) ervaren docenten. Doel van deze sessie is om inzicht te geven in de loopbaanbehoeftes van docenten en tools meegeven hoe je docenten enthousiast kunt houden voor het onderwijs.

Aansluitend zal Miriam Ruigrok (stuurgroep Bètapartners en rector-bestuurder St. Michaël college) een discussie leiden over de maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde van Bètapartners. In het tweede deel zal Andre Koffeman (onderzoeker en hoofddocent HvA/UvA) een theoretisch kader meegeven waarin hij zal ingaan op wat mensen motiveert het onderwijs in te gaan/blijven en wat de factoren zijn dat docenten (helaas!) het onderwijs verlaten. Een tipje van de sluier… inhoudelijk nascholing van onze gewaardeerde vakdocenten is een bindende factor. 

Wessel van de Hoef (stuurgroep Bètapartners en rector Tabor College, Oscar Romero) zal tot slot het gesprek leiden over het huidige aanbod en bespreekt of onze nascholingen nog aansluiten bij de behoefte in het veld.

 

 

Doel van de sessie:
In deze sessie gaan we in op het behoud van vakdocenten en de prominente rol die professionalisering hierin speelt. Wat kunnen we doen aan werkdruk en hoe bieden we een inspirerende omgeving waar docenten graag willen werken.

 

Sessieleiders: Jeroen Maréchal (directeur Bètapartners), Miriam Ruigrok (stuurgroep Bètapartners en rector-bestuurder St. Michaël college), André Koffeman (onderzoeker en hoofddocent HvA/UvA) en Wessel van de Hoef (stuurgroep Bètapartners en rector Tabor College, Oscar Romero)

Doelgroep: schoolleiders, ander leidinggevenden en overige belangstellenden 

Vakken: nvt

Sessieronde 2

Stel je voor: een Nederland dat binnen de grenzen van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Paul Schenderling, auteur van het boek “Er is leven na de groei”  laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook vertelt hij wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

 

Doel van de sessie:
Is het mogelijk om binnen de grenzen van de aarde te leven, terwijl de welvaart van de meeste Nederlanders in tact blijft? Paul Schenderling, auteur van het boek “Er is leven na de groei” neemt je mee in zijn visie.

 

Sessieleider: Paul Schenderling (organisatieadviesbureau Berenschot)

Doelgroep: docenten 

Vakken: economie, aardrijkskunde en alle andere vakken

In deze workshop zoeken we uit wat er allemaal bekend is over de geologie onder onze voeten. We maken een interpretatie over hoe de Nederlandse ondergrond in elkaar zit op basis van seismische secties. Samen bekijken we boorkernen van gesteenten uit verschillende periodes in de geologische geschiedenis van Nederland. 

Uiteraard kijken we niet alleen naar wat die gesteenten vertellen over hoe Nederland er miljoenen jaren geleden bij lag, maar ook hoe we die kennis nu kunnen gebruiken om bijvoorbeeld aardwarmte te winnen voor de energietransitie.

 

Doel van de sessie:
Hoe is de Nederlandse ondergrond gevormd en op welke manier kunnen we die in de toekomst op een duurzame manier gebruiken.

 

Sessieleider: Bertram Uunk, Aardwetenschappen Vrije Universiteit

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: aardrijkskunde en natuurkunde

Geologische ontwikkelingen van duizenden, miljoenen jaren geleden hebben de basis gelegd voor de fossiele brandstoffen die we vandaag de dag gebruiken. Wat is de historie van het gebruik van deze super efficiënte energiebron en wat heeft het ons gebracht? Zijn er werkbare, duurzame alternatieven en hoe zorgen we voor een goede leefomgeving nu en in de toekomst?

We kunnen er niet meer omheen: fossiele brandstoffen worden schaars en kostbaar, de aarde warmt op, weersystemen slaan op hol, waar en hoe we wonen en leven verandert. Waardoor komt dit? Op welke manier kunnen we ons aanpassen en hoe kunnen we onze leefomgeving hier naar inrichten? En wat kan je zelf doen om hier actief aan bij te dragen?

Deze interactieve workshop zet aan tot nadenken over je eigen rol en medeverantwoordelijkheid voor deze uitdaging. Met prikkelende lesvormen en ideeën waarmee we jullie leerlingen en de samenleving willen motiveren in plaats van polariseren. 

 

Doel van de sessie:
Een interactieve workshop die je aanzet tot nadenken over je eigen rol en medeverantwoordelijkheid in de uitdagingen rondom de energietransitie.

 

Sessieleiders: Marijn van Vliet (Darel Education)

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: alle vakken

bron: www.thenounproject.com

Sommige vragen lijken een voorspellend effect te hebben voor het succesvol volgen van wiskundevakken bij vervolgstudies in het Hoger Onderwijs.

In deze workshop bekijken wij een serie vragen die Duitse docenten samen hebben ontworpen voor dit doel.
Hierbij valt op dat naast de “Bereken”-vragen er ook veel andere type vragen gesteld worden, die je normaal niet zo snel terugvindt in de wiskunde methode.  

 

Doel van de sessie:
Reflecteren op het type vragen dat we stellen in de wiskundeles en ons arsenaal verrijken van het type vragen die wij stellen in de les.

 

Sessieleiders: Aad Monquil (docentenopleider wiskunde bij de Vrije Universiteit en InHolland) & Peter Ypma (Vaksteunpuntcoördinator wiskunde Bètapartners & wiskundedocent)

Doelgroep: docent

Vakken: wiskunde en geïnteresseerden die na willen denken over het type vragen dat ze stellen.

Via gerichte intensieve marketing worden jongeren verleid tot het consumeren van ongezonde producten als fastfood, frisdrank, energiedrank, snacks en tussendoortjes. Tot recent werd die marketing vooral via televisiespotjes, verpakkingen en sponsoring van activiteiten gedaan. Er is echter een snelle opmars via social media als Tiktok, Instagram en YouTube met inzet van uitgekiende algoritmes en populaire influencers. De stijging van intensief gebruik van deze media onder jongeren gaat gelijk op met groeiende investeringen in marketing. Dit leidt enerzijds aantoonbaar tot overconsumptie, maar anderzijds ook tot onrealistische lichaamsbeelden (fitgirls), ongezonde restricties of dwangmatig lijnen. Het is tijd dat opvoeders (inclusief scholen) en overheid meer grip krijgen op deze ondermijning van de fysieke en mentale gezondheid van tieners en adolescenten. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan de bovengenoemde problematiek, zal er ruimte zijn om met elkaar in discussie te gaan en formuleren we met elkaar een aantal ideeen om dit in eigen les aan de orde te laten komen. Je verlaat de bijeenkomst met een aantal handreikingen om hier op eigen school mee aan de slag te gaan.

 

Doel van de sessie:
In deze interactieve lezing doe je ideeën op hoe je het belang van gezonde voeding in eigen les en/of op eigen school op de kaart kan zetten.

In deze interactieve lezing doe je ideeën op hoe je tegenwicht kunt bieden aan de voedselverleidingen op social media die grote invloed hebben op het eetpatroon van onze leerlingen in je eigen les en/of op eigen school.

 

Sessieleider: Jaap Seidell, VU

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: biologie en iedereen met interesse voor gezondheid (bij leerlingen)

Sinds 2020 is www.profielwerkstuk.nl uitgegroeid tot een landelijk gedragen website. Wat is er voor leerlingen en docenten te vinden op deze site? Welke activiteiten zijn er nog meer buiten de website? In deze interactieve workshop gaan we in op deze vragen en zijn we benieuwd naar jouw ideeën rondom het profielwerkstuk.

 

Doel van de sessie:
In de workshop wordt (verder) kennisgemaakt met www.profielwerkstuk.nl en de aanvullende activiteiten buiten de website.

 

Sessieleider: Maarten-Harm Verburg (Bètapartners)

Doelgroep: docent, TOA en PWS-coördinator  

Vakken: alle vakken

Maak kennis met uitbeelddidactiek aan de hand van twee voorbeelden omtrent het thema energie: ‘dissimilatie van glucose met lego’ en ‘de elektronachtbaan’. Tijdens deze sessie voeren we de uitbeeldpractica uit en bespreken we het nut en de noodzaak van uitbeelddidactiek bij het inzichtelijk maken van ingewikkelde biologische processen.


Dissimilatie van glucose met lego

De dissimilatie van glucose is een complex proces, dat een groot aantal deelprocessen omvat die zich ook nog eens op verschillende plaatsen in de cel afspelen. Veel leerlingen voelen zich overweldigd door de procesdiagrammen in hun Binas, en weten niet goed wat ze nou wel en niet van de dissimilatie moeten snappen en onthouden. Dit practicum helpt leerlingen een beeld te vormen van de hoofdlijnen van de dissimilatie van glucose.


De elektronachtbaan

Zowel bij fotosynthese als bij de dissimilatie van glucose spelen redoxreacties een centrale rol. Leerlingen hoeven niet perse de chemische details van elke stap te snappen, maar het is wel belangrijk dat zij een grof beeld hebben van de verschillende energie-omzettingen die bij deze processen een rol spelen. Dit practicum is daarvoor ontworpen.

 


Doel van de sessie:

Maak kennis met uitbeelddidactiek, in het bijzonder met de opdrachten ‘dissimilatie glucose met lego’ en ‘de elektronachtbaan’.

 

Sessieleiders: Ingeborg van der Neut (Ludger College Doetichem)

Doelgroep: docenten en TOA

Vakken: biologie

Groene waterstof, veelzijdig inzetbaar voor de toekomst.

In deze workshop krijg je informatie hoe in de woestijn op grote schaal goedkoop elektriciteit en daarna waterstof gewonnen kan worden via grote zonnecentrales of windparken. Is er genoeg ruimte? Is het gevaarlijk en niet te duur? Is het realistisch, vergeleken met PV of Solar fuels? Kunnen we in de toekomst vliegen op waterstof? Op al deze vragen gaan we in.

Waterstof kan overal ingezet worden voor bestaande toepassingen (kunstmest, chemische industrie) en voor nieuwe toepassingen (Tata steel van de kolen af), luchtvaart, binnen-scheepvaart, voor bedrijven die veel energie nodig hebben voor hoge temperaturen, en zelfs voor verwarming van woningen. 

We willen tijdens de workshop gezamenlijk nadenken over de beste aanpak van dit thema in de lessen natuurwetenschappen. www.zonnekrachtcentrales.nl

 

Doel van de sessie:
Docenten kennis geven over de rol van waterstof in de energietransitie, zodat zij leerlingen voldoende bagage kunnen geven om mee te discussiëren over dit hele belangrijke thema van hun toekomst!

 

Sessieleiders: Jan Molenaar en Arnoud Pollman, stichting zonnekracht centrale

Doelgroep: docent en TOA

Vakken: NLT, natuurkunde, aardrijkskunde en O&O

Al enige tijd bestaan er speciale ontwikkelgroepen voor TOA’s. In een TOT (TOA Ontwikkel Team) komen de TOA’s tien keer per jaar bij elkaar op steeds een andere school en werken dan aan nieuwe en bestaande experimenten. Lekker hands-on bezig en tegelijk samen ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. 

Na een inleiding over de werkwijze van de TOT gaan we kijken naar experimenten die afgelopen jaar door een TOT zijn ontwikkeld of verbeterd. Onderwerpen als fotosynthese, urease, geneticats, lorentzkracht, constante van Planck, luchtwrijving, vitamine-C-bepaling en microchemie komen aan bod.

 

 

Doel van de sessie:
Samen met andere TOA’s kennismaken met de manier van werken van een TOT en aan de slag met (een deel van) practica die in anderhalf jaar zijn aangepakt.

 

Sessieleider: TOA Ontwikkel Team (TOT)

Doelgroep: TOA

Vakken: alle vakken

In deze schoolleiderssessie zal Jeroen Maréchal (directeur Bètapartners) starten met de huidige stand van zaken. Hierbij zal hij kort ingaan op het huidige aanbod van docenten- en leerlingenactiviteiten en een toelichting geven op diverse projecten en de samenwerking met AlfaGammapartners.

In deze sessie gaan we in op het behoud van vakdocenten en de prominente rol die professionalisering hierin speelt.

Zeker in onze regio wordt alles uit de kast getrokken om iets te doen aan het lerarentekort. Teveel docenten stromen uit en wat kunnen we hier aan doen? Wat kunnen we doen aan werkdruk en hoe bieden we een inspirerende omgeving waar docenten graag willen werken. Goed aanbod aan professionalisering levert een bijdrage aan deze uitdagingen.

Een VO-HO netwerk als Bètapartners richt zich op professionalisering, gericht op vakkennis, vakdidactiek en contexten, met name ook voor (zeer) ervaren docenten. Doel van deze sessie is om inzicht te geven in de loopbaanbehoeftes van docenten en tools meegeven hoe je docenten enthousiast kunt houden voor het onderwijs.

Aansluitend zal Miriam Ruigrok (stuurgroep Bètapartners en rector-bestuurder St. Michaël college) een discussie leiden over de maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde van Bètapartners. In het tweede deel zal Andre Koffeman (onderzoeker en hoofddocent HvA/UvA) een theoretisch kader meegeven waarin hij zal ingaan op wat mensen motiveert het onderwijs in te gaan/blijven en wat de factoren zijn dat docenten (helaas!) het onderwijs verlaten. Een tipje van de sluier… inhoudelijk nascholing van onze gewaardeerde vakdocenten is een bindende factor. 

Wessel van de Hoef (stuurgroep Bètapartners en rector Tabor College, Oscar Romero) zal tot slot het gesprek leiden over het huidige aanbod en bespreekt of onze nascholingen nog aansluiten bij de behoefte in het veld.

 

 

Doel van de sessie:
In deze sessie gaan we in op het behoud van vakdocenten en de prominente rol die professionalisering hierin speelt. Wat kunnen we doen aan werkdruk en hoe bieden we een inspirerende omgeving waar docenten graag willen werken.

 

Sessieleiders: Jeroen Maréchal (directeur Bètapartners), Miriam Ruigrok (stuurgroep Bètapartners en rector-bestuurder St. Michaël college), André Koffeman (onderzoeker en hoofddocent HvA/UvA) en Wessel van de Hoef (stuurgroep Bètapartners en rector Tabor College, Oscar Romero)

Doelgroep: schoolleiders, ander leidinggevenden en overige belangstellenden 

Vakken: nvt

Aanmelden

De inschrijving is gesloten. Voor vragen neem contact op met Monique Jhinnoe, u.m.jhinnoe@vu.nl.