Bètasteunpunt Amsterdam

Regionale vaksteunpunten hebben als doel een brug te slaan tussen het voortgezet- en hoger onderwijs in Nederland, door intensief samen te werken bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs. Het Bètasteunpunt Amsterdam is ondergebracht bij Bètapartners en bedient de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.

Binnen het Bètasteunpunt zijn er afzonderlijke vaksteunpunten voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, biologie en NLT.

Vanuit de vaksteunpunten worden docenten uit het voortgezet onderwijs actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe lesmodules in samenwerking met de VU en de UvA. Ook worden er door de vaksteunpuntscoördinator nascholingscursussen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zodat docenten op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.