Bevriend Vaknetwerk Wiskunde: Didactiek voor havo-statistiek

Op dinsdag 17 maart is er van 17.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst van het bevriend vaknetwerk wiskunde onder de titel Didactiek voor havo-statistiek.

Deze vindt plaats in het Joke Smit College in Amsterdam. Meer informatie en aanmelding via http://www.vaknetwerkwiskunde.nl/

27-feb-2020