Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Bioethanol

Bioethanol is een lesbrief van 8 lessen die gebruikt kan worden als voorlichting en stimulering voor het kiezen van NLT of een Natuur profiel. Aan bod komen onder meer aspecten uit biologie (fotosynthese), scheikunde (destilleren, formules, chemische reacties, reactievergelijkingen, verbranding en vlampunt) en natuurkunde (dichtheid en viscositeit). Het materiaal kan ook gebruikt als lesvervangend materiaal.

Ontwikkeld door: Henk Ubbels (Oscar Romero / Hoorn)

Bijlages:
Bioethanol vwo leerling
Bioethanol havo leerling
Bioethanol docentenhandleiding