Online sessie /

Biokatalyse voor een duurzame toekomst

De impact van de mens is overal. Veranderingen in de atmosfeer, de oceanen en op land leiden tot klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en persistente vervuiling. De enige houdbare oplossing voor de toekomst is het creëren van een duurzame manier van leven. De chemie moet ook mee in deze vergroening. Enzymen kunnen een enorme bijdrage leveren aan ontwikkeling van chemische processen met mildere, dus groenere, reactieomstandigheden.

In het verleden werden enzymen met name toegepast in de voedselindustrie. De laatste jaren zijn er ook steeds meer toepassingen ontwikkeld voor de synthese van bulkchemicaliën, geneesmiddelen en stoffen voor de agrarische industrie. Er is op dit moment een ware industriële revolutie in de biotechnologie gaande. De toepassing van enzymen in de chemische industrie biedt een milieuvriendelijk alternatief voor chemische syntheses die vaak nare reactieomstandigheden en toxische reagentia gebruiken.

Voor sommige chemische processen zijn de juiste biokatalysatoren nog niet beschikbaar. 

Daarom maakt Ivana Drienovska, onderzoeker aan de VU, designer enzymen. Hierbij laat ze zich niet beperken door de 20 aminozuren waaruit eiwitten normaal zijn opgebouwd. Met behulp van onnatuurlijke aminozuren creëert ze enzymen die reacties kunnen katalyseren die niet in de natuur te vinden zijn.

In deze vakbijeenkomst neemt Drienovska je mee in de revolutie die nu gaande is in de toepassing van enzymen in de chemische industrie. Verder vertelt ze meer over ze haar eigen onderzoek naar designer enzymen. Ten slotte gaan we aan de slag met een aantal voorbeeldactiviteiten en experimenten die in je lessen kunt gebruiken.  

Nieuwsgierig geworden? In dit artikel vind je alvast meer informatie over het werk van Drienovska.

15:45-16:00 uur   Inloop

16:00-17:00 uur   Lezing

17:15-17:45 uur    Lichte maaltijd

17:45-19:00 uur   Aan de slag met voorbeeldactiviteiten en experimenten voor in je lessen

19:00 uur             Uitwisseling en afronding