Brandbrief vaksteunpunten

Brandbrief vaksteunpunten

Eerder dit jaar liet het Ministerie van OCW weten de subsidie voor regionale vaksteunpunten niet te verlengen. Dit heeft ook gevolgen voor onze vaksteunpunten. Naar aanleiding hiervan is er vanuit de landelijke vaksteunpuntenraad een brandbrief uitgegaan naar het ministerie. Het resultaat is dat het ministerie de VO-HO netwerken beter in het vizier heeft gekregen en inmiddels heeft laten weten het belang ervan op waarde te schatten. Helaas heeft dit nog niet geleid tot concrete toezeggingen omtrent de middelen die we nodig hebben om de vaksteunpunten verder te ontwikkelen. We staan hierover echter wel in contact met het ministerie en laten het weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit vlak.

Gevolgen voor Bètasteunpunt Amsterdam

De stuurgroep Bètapartners heeft besloten om de vaksteunpunten voorlopig in stand te houden uit de bestaande reserves, omdat we de vaksteunpunten zien als de belangrijkste pijler onder docentprofessionalisering. We gaan voort op de ingeslagen weg: het actief stimuleren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring door docenten in vaknetwerken, het ontwikkelen en uitwerken van vraag-gestuurd aanbod en het aanbieden van nascholingen. Daarnaast zullen we steeds meer de samenwerking met lerarenopleidingen zoeken.

meer nieuws

10-jun-2016