Bronnenset IJskap Groenland

Bij het vak aardrijkskunde zijn goede visualisaties belangrijk voor begripsvorming. De inzichten en ontwikkelingen rond klimaatverandering vragen om actuele visualisaties, waarbij goed gebruik gemaakt kan worden van datgene wat inmiddels digitaal mogelijk is. De ijskap van Groenland is een inzichtelijk en aansprekend onderwerp om diverse processen te illustreren. In samenwerking tussen Bètapartners en enkele actieve docenten zijn actuele meetgegevens samengebracht in een interactieve visualisatie die kan worden gebruikt bij een uitleg en voor opdrachten voor leerlingen. Deze visualisatie is ook interessant voor een breder publiek, bijvoorbeeld bij lezingen en ook voor leerlingen om aan hun familie processen bij klimaatverandering uit te leggen. Wij nodigen iedereen uit om hier gebruik van te maken!

De bronnenset IJskap Groenland is ontwikkeld ter ondersteuning van een vakbijeenkomst voor aardrijkskundedocenten en is te vinden op de website van  Geobronnen. 

Waarom een bronnenset over Groenland? Tijdens de vakbijeenkomst besprak onder andere Peter Kuipers Munneke (NOS-weerman en ijsonderzoeker) de laatste inzichten over klimaatverandering. En op Groenland zijn de gevolgen van klimaatverandering groot. De ijskap op Groenland staat gelijk aan een ijsklont van 300000000000000 kilo. Dat is omgerekend een kubus met zijden van 143 kilometer hoog, breed en diep. En als dit gaat smelten, heeft dat wereldwijde gevolgen. Maar hoe snel smelt de ijskap? En wat is de invloed van de albedo? 

Temperatuur, neerslag, zonlicht, reflectie, smelt, veel over deze één na grootste ijskap ter wereld wordt vastgelegd. Met deze basisgegevens worden modellen gemaakt die kunnen vertellen hoe de ijskap van Groenland zal reageren op klimaatveranderingen.

De bronnenset bestaat uit een interactieve factsheet en verschillende grafieken over Groenland. Deze zijn gebundeld zodat ze direct bruikbaar zijn in de les. Met name met de interactieve factsheet kun je veel van de processen en gevolgen van klimaatverandering die van belang zijn in de polaire gebieden inzichtelijk maken. Naast de factsheet, is voor zowel de onderbouw als de bovenbouw lesmateriaal ontwikkeld die direct in de les te gebruiken is. 

31-mrt-2022