Archief

De webklas is een vijf-wekelijks online programma, dat je vanaf thuis of middelbare school volgt. Via internet heb je contact met je docenten en medeleerlingen. Het is bedoeld voor scholieren die interesse hebben in wiskunde, natuurkunde en informatica. Het doel van de webklas is om...

Tijdens de Week van de Biologie, opent de Universiteit van Amsterdam haar deuren voor biologiedocenten havo-vwo tijdens het congres Leve de Biologie 2018: een interessant programma met lezingen, workshops en rondleidingen op Amsterdam Science Park....

De lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam verzorgt de minicursus Leerling als Bètacoach, waarin leerlingen in slechts twee korte bijeenkomsten een aantal direct in te zetten tips en trucs krijgen om een duidelijke structuur aan te bieden in een bijles, en om de stof goed...

Afgelopen 12 april zijn er meer dan 100 meisjes van verschillende basisscholen langs geweest op de VU en UvA om een kijkje te nemen hoe het er aan toe gaat op de universiteit. Ze hebben kennis gemaakt met de wereld van DNA(-onderzoek), plantverdediging, krachtmeting en...