Archief

Het komende jaar organiseren we in de regio Noord-Holland / Flevoland een Toa Ontwikkel Team (TOT). Dit is bedoeld voor Toa’s die aan hun professionalisering willen werken en samen met Toa’s van andere scholen aan de slag willen gaan. Samen werken we aan mooie demo’s,...

Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Dat biedt uitgelezen contexten voor in de biologieles. Deze excursie gaat in op de aanleg en het belang van de Marker Wadden...