Archief

Het komende jaar organiseren we in de regio Noord-Holland / Flevoland een Toa Ontwikkel Team (TOT). Dit is bedoeld voor Toa’s die aan hun professionalisering willen werken en samen met Toa’s van andere scholen aan de slag willen gaan. Samen werken we aan mooie demo’s,...

Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Dat biedt uitgelezen contexten voor in de biologieles. Deze excursie gaat in op de aanleg en het belang van de Marker Wadden...

Tijdens deze vakbijeenkomst gaat prof. dr. Harro Bouwmeester in op intrigerende wereld van het plantenwortel microbioom. Hij leidt het onderzoeksprogramma en hij zal ook ingaan op een initiatief waarbij we een VR omgeving bouwen voor het onderwijs. ...

De vakbijeenkomsten van 10 en 17 juni hebben als thema: "De fysica van Physical Computing". Om met computers te meten en te sturen in de fysieke wereld, is enige basiskennis van natuurkunde en elektronica handig. Deze bijeenkomst is een "opfrisser" voor onderwerpen als elektriciteit: spanning,...