Natuurkunde

De webklas is een vijf-wekelijks online programma, dat je vanaf thuis of middelbare school volgt. Via internet heb je contact met je docenten en medeleerlingen. Het is bedoeld voor scholieren die interesse hebben in wiskunde, natuurkunde en informatica. Het doel van de webklas is om...

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor docenten natuurkunde Havo en Vwo, en TOA’s die zich in hun lessen bezighouden met onderwerpen zoals ioniserende straling, geluid, ultra-geluid en magnetisme. Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor docenten die deze onderwerpen op een minder abstracte manier willen aanbieden door...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Het Muonlab is een uitgelezen kans om kennis te maken met deeltjes fysica. Door metingen te doen van de levensduur en snelheid van een muon kun je de theorie van speciale relativiteit in actie zien. Het muonlab kan deze aspecten dus meten met detectoren. Een...