Natuurkunde

Dit materiaal is bedoeld voor 3 projectmiddagen, 9 lesuren. Wij gebruiken het als pilot in het eerste jaar van Mens & Natuur, dat we doen in klas 1 Gym, schooljaar 2005-2006. Tussendoor moet huiswerk worden gedaan. Onderwerp: meten van afstanden en hoeken, rekenen met verschillende...

Dit is een praktische opdracht voor wi en na. Leerlingen onderzoeken bij wiskunde de functie die de verlichtingssterkte op een wegdek weergeeft als functie van afstand tot en hoogte van een lantaarnpaal. Bij natuurkunde meten ze met een luxmeter de verlichtingssterkte van een lamp in...

Dit is een project dat kan worden gedaan tijdens de behandeling van krachten in klas 4V en 4H natuurkunde. Leerlingen oriënteren zich eerst op bruggen, constructies,de manier waarop krachten werken enz. Ze gebruiken daarbij foto’s, websites, applets enz. Daarna gaan ze met gratis te downloaden...

Samenwerkingsproject voor de onderbouw waarbij de vakken natuurkunde (de Supersoaker en de wet van Boyle), biologie (waterkwaliteitsonderzoek), scheikunde (zuurgraad) en wiskunde (modelleren) betrokken zijn....

De auteur André Heck (UvA) heeft in samenwerking met Peter Uylings dit materiaal in een VWO 5 N&T klas uitgeprobeerd als onderdeel van de E-klas. Hoewel de E-klas een pilot wiskunde betreft, is deze combinatie van (video)meten en modelleren bij natuurkunde uitgevoerd....

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]Elke ochtend sta je onder de warme douche. Uit alle kranen in huis komt warm en koud  water.  Dat warme water vraagt natuurlijk een hoop energie en op energie zijn we zuinig. Dus moet warm water met zo min mogelijk energieverlies gemaakt worden. Het...

Met dit project worden verschillende concepten uit de natuurkunde en wiskunde verduidelijkt: uitzetting, uitzettingscoëfficiënt, verbranding, smelten, elektrische stromen, Pythagoras, verhoudingstabellen, rechtevenredigheid. Bovendien zullen leerlingen hun eigen opstelling moeten bouwen waarbij hamer een spijker gehanteerd moet worden....

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]De tovernaarsschool verbergt een afschuwelijk geheim. In zes lessen moeten leerlingen in groepjes van drie hierachter zien te komen en een oplossing aandragen. Aan de orde komen o.a. wiskundepuzzels, proefjes natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook Nederlands, Engels, aardrijkskunde, informatica en techniek. Het geheim van Keilerstein borduurt voort...