Natuurkunde

RouteNet is een verzameling lesbrieven bestemd voor docenten en leerlingen vanaf 3 Havo/VWO. Het concept RouteNet valt onder te verdelen in drie belangrijke thema’s in de natuurkunde, namelijk deeltjesfysica, de quantumwereld en relativiteitsleer. Binnen deze context wordt een scala aan onderwerpen behandeld, zoals bijvoorbeeld...

Fractals’ is een lesbrief van 2 lessen met een studielast van 2-3 SLU. Fractals zijn van oorsprong puur wiskundig, maar ze blijken geschikt te zijn voor het beschrijven van veel natuurwetenschappelijke verschijnselen. Fractals zijn dus vakoverstijgend: in deze minimodule krijgt de leerling te maken met...

In deze praktische opdracht ontwerpen leerlingen zelf een Natuurkundig model in Coach. De opdracht neemt minimaal 8 SLU in beslag en is uit te breiden naar 14 SLU. In het eerste onderdeel volgen leerlingen een aantal ontwerpstappen om tot een basismodel te komen waarmee voor...

Foto’s in tijdschriften zijn gemaakt met gigantische telescopen. Daarnaast zijn allerlei trucs nodig om de foto’s scherper te maken. Zo is de CCD (een chip die zich ook in je digitale camera bevindt) minuten lang belicht. Ook worden er vaak valse kleuren gebruikt en wordt...