Vakoverstijgend

Deze cursus heeft drie doelen, namelijk (1) leraren vergroten hun eigen competentie op het gebied van ontleden, (2) leraren actualiseren hun kennis op dit gebied, (3) leraren maken ontleden toegankelijk en aantrekkelijk voor leerlingen in de klas. Je krijgt een wetenschappelijke inleiding over taalbewustzijn...

Deze workshop geeft je concrete lessen, werkvormen en opdrachten om je leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke schrijfstijl. Je maakt kennis met de lessenreeks Schrijfstijl voor klas 3 en 4 havo/vwo....

Is de Brede Welvaartsindicator(BWI) geen betere keus om onze economische voorspoed te meten dan het BBP? Prof. dr Jeroen Hinloopen van het CPB neemt ons in zijn lezing mee in de actuele inzichten en ontwikkelingen van deze indicatoren. ...

We wisselen met een groep docenten onze beste les, lessenserie of opdracht uit. Zo brengen we elkaar weer op mooie ideeën voor goede lessen. Deze eerste bijeenkomst heeft geen thema. Met de deelnemers aan de bijeenkomst stellen we vast aan welke thema's behoefte is voor...

De leden van een PLG delen ervaringen, bespreken relevante literatuur, gaan in discussie met gastsprekers en hebben tot doel op hun eigen school veranderingen uit te proberen of te bespreken op basis van wat ze bij de PLG leren....