Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Chemie in Onderzoek

“Chemie in Onderzoek” is een lesmethode waarin uitdaging, samenhang en open onderzoek centraal staan. Sinds 2006 is “Chemie in Onderzoek” uitgegroeid tot een complete methode voor zowel onderbouw als bovenbouw, voor zowel HAVO als VWO en flexibel inzetbaar vanwege de modulaire opbouw.

Ook besteedt “Chemie in Onderzoek” ruime aandacht aan de uitgangspunten van de Nieuwe Scheikunde en gaat dieper in op de concept-context benadering en het micro-macro denken dan de andere vernieuwde lesmethoden. Zo wordt het atoommodel van Bohr ingezet om verschillen in bindingstypen en elektronegativiteit te verklaren. Daarnaast zijn er vele extra onderwerpen, die de leerlingen een beter inzicht verschaffen in de scheikunde, zoals de octetregel, ionisatie-energie, elementenanalyse en oxidatiegetal.

Voor meer informatie:
henkubbels@online.nl
http://www.everyoneweb.com/chemieinonderzoek/

Bijlages:
Voorbeeld katern vwo bovenbouw
Voorbeeld katern 3hv onderbouw

Aanmelden