Coderen: de vaardigheid van de toekomst

Big data en informatietechnologie zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Daarom is het van belang dat leerlingen, studenten en docenten over gedegen digitale competenties beschikken. Stichting Cosmicus vindt dat coderen een vaardigheid is die middelbare scholieren standaard aangeboden zouden moeten krijgen. Dit ondersteunt hen niet alleen in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, maar bereidt hen ook voor op een carrière in de digitale toekomst. Koplopers op het gebied van codeeronderwijs zijn onze partners van het Metis Montessori Lyceum (Coderclass) en Lyceum Kralingen (Codasium). Zij passen het codeeronderwijs al breed toe. Leerlingen leren er naast coderen ook andere digitale vaardigheden die nodig zijn om in te spelen op veranderingen in de samenleving.

Stichting Cosmicus heeft een leernetwerk Codeeronderwijs opgezet om deze onderwijsinnovatie naar een hoger niveau te tillen. Dit netwerk brengt scholen en partners bij elkaar en belegt bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en professionalisering. Stichting Cosmicus beoogt zo een uitdagende leerlijn te ontwikkelen die scholen en leerlingen voorbereidt op de digitale toekomst en organiseert hier in schooljaar 2021-2022 een conferentie over. Voor meer informatie mail je naar: secretariaat@cosmicus.nl.