College: Dick Swaab – Criminaliteit en het Brein

Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

College: Dick Swaab – Criminaliteit en het Brein

Volg een college van een top wetenschapper aan een Universiteit! Dit maal kan jij een college bijwonen van niemand minder dan neurobioloog Dick Swaab!

Hersenonderzoek beperkt zich niet alleen tot hoe de hersenen werken, maar gaat ook o.a. door tot in de rechtszaal. Waar vroeger vooral naar sociale factoren werd gekeken bij criminaliteit, blijkt nu dat ook genetische en vroege hersenontwikkelingsfactoren criminaliteit tot uiting kan brengen. Van de gevangenen is er een hoog percentage psychiatrische patiënt. Pleegde een verdachte, gevangene werkelijk zijn criminele actie of is het toe te schrijven aan genetische en vroege hersenontwikkelingsfactoren? Moet een rechter hier rekening mee houden?

Dit zijn vragen waar Dick Swaab jou over kan vertellen en diverse invalshoeken van laat zien? Nu al benieuwd ga dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=YH4kSWoydkg

De  inschrijving is gesloten.