Collegetours

Samenwerking tussen diverse scholen en bedrijven in de regio. Daar draait het om in de Collegetours. Elke docent zoekt contact met één of meer bedrijven in de omgeving. Samen met dat bedrijf stelt hij of zij een interessant programma samen voor bovenbouwleerlingen van de deelnemende scholen. De Collegetours bestaan uit een presentatie en een actief deel bij een bedrijf, zoals een rondleiding of een vakinhoudelijke opdracht. Via de tours verdiepen zowel leerlingen als docenten hun kennis. Ze komen bovendien in aanraking met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven.

Sinds 2015 zijn er vijf verschillende Collegetours ontwikkeld:

Collegetourhandboek

Op basis van de ervaringen die de deelnemende docenten en organisatie vanuit Bètapartners hebben opgedaan, hebben we een Collegetourhandboek ontwikkeld. Dit handboek bevat:!

  • een concreet stappenplan voor het organiseren van een Collegetour, met per stap veel tips voor een goede aanpak;
  • een overzicht van wat Collegetours kunnen opleveren voor leerlingen, docenten en bedrijven;
  • handvatten voor het inbedden van de Collegetours binnen het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.

 

 

Bijlagen bij het Collegetourhandboek:

Collegetours uitwisselingsbijeenkomst

Op maandag 1 juli 2019 vond een Collegetours uitwisselingsbijeenkomst plaats, waarin docenten uit de vijf verschillende Collegetourregio’s good practices met elkaar uitwisselden en oplossingen bedachten voor drie leervragen die van tevoren ingediend waren door de docenten:

1. Hoe krijg je leerlingen enthousiast om mee te gaan naar een Collegetour?
2. Hoe creëer je voldoende tijd om de Collegetour goed te organiseren (voor jezelf, en voor de scholen met wie je samenwerkt)?
3. Hoe zoek je bedrijven buiten je eigen vak, en hoe leg je vervolgens goed contact? Ook brainstormen over interessante bedrijven!

 

Meer weten of meedoen? 

Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze Collegetours, of om een nieuwe Collegetour te ontwikkelen? Of wil je meer informatie over de Collegetours? Stuur dan een e-mail naar Miranda Overbeek (Bètapartners, projectleider Collegetours).