Vakbijeenkomsten /

VB Computational Thinking in de bètavakken

Computational Thinking (CT) is een onderdeel van Digitale Geletterdheid waarbij het gaat over o.a. algoritmisch denken/programmeren, modelleren en omgaan met gegevens. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe je in jouw eigen vak deze vaardigheden kunt ontwikkelen. We richten ons op praktische aanpakken waarbij de lesstof en CT zijn geïntegreerd. 

In deze bijeenkomst bespreken we wat Computational Thinking inhoudt en verdiepen we ons in concrete voorbeelden voor je eigen vak.  We laten zien wat er al beschikbaar is, bespreken elkaars ideeën en verkennen hoe je met dit onderwerp aan de slag kunt in je school. 

Door Computational Thinking vaardigheden kunnen we vragen beantwoorden / problemen oplossen die zonder computers niet oplosbaar zijn. In het dagelijks leven en in organisaties komen we dit allemaal tegen en het is belangrijk om ook zelf vaardig te zijn. Als we dit ook al in de schooltijd meenemen biedt dit een wezenlijke verrijking van het vak en we geven leerlingen een goede basis om zich staande te houden in onze maatschappij en kansen te grijpen. 

Bètapartners en de HvA werken samen in het project waar deze bijeenkomst een onderdeel van is, zie de website. Naast deze bijeenkomst organiseren we ook sessies voor alfa en gamma docenten waarin we met die vakken doorspreken hoe op de vaktypische manier met Computational Thinking omgegaan kan worden. 

In elk vak zal Computational Thinking op een andere manier aan de orde zijn: Bij veel vakken bieden publiek toegankelijke gegevensbestanden interessante mogelijkheden om leerlingen zelf analyses te laten doen in de les. Voor de bètavakken zijn modelleren en simuleren sowieso al onderdeel van het programma en opstellingen kunnen tegenwoordig eenvoudig worden geautomatiseerd. We laten zien wat zoal verzameld is in het TeaEdu4CT project.

Spreker: Berry Nieskens, docent HvA, Communicatie en Multimedia Design, voorheen docent ICT en Informatica op ALASCA

Begeleiding bijeenkomst: Eric Hijzen, vaksteunpuntcoördinator Digitale Geletterdheid/ docent Informatica, Dorrith Pennink lerarenopleider HvA 

Doelgroep: docenten bètavakken, ICT /DG coördinatoren en anderen die bij implementatie van Digitale Geletterdheid in het onderwijs betrokken zijn.

Uit deze bijeenkomst neem je mee:

  1. wat Computational Thinking is 
  2. voorbeelden voor je eigen lessen
  3. materiaal om met je collega’s te delen
  4. handvatten om in je school in gesprek te gaan over doorlopende vakoverstijgende leerlijnen op dit onderwerp.

15:30 Inloop met koffie

16:00 Welkom en inleiding

16:10 CT in de lespraktijk – Berry Nieskens

17:00 Aanpak CT in Nederland – Dorrith Pennink 

17:15 Diner

18:00 Verdieping lesmateriaal per vak – onderling uitwisselen

19:00 Afronding en napraten

19:30 Einde bijeenkomst

De inschrijving is gesloten, neem contact op met E. Hijzen.